Współpraca

Doradztwo ADR/ RID i IMDG.

Ustawodawca określił zakres usług doradcy i to oczywiście jest standard. Ja dodatkowo dorzucam piętnastoletnie doświadczenie, wykształcenie prawnicze oraz logistyczne, praktykę w setkach przedsiębiorstw, autorstwo dwóch tematycznych książek  i jednego filmu 🙂 Trochę się chwalę, ale chce Wam pokazać,  że znam się na rzeczy i mogę Wam pomóc zorganizować transport towarów niebezpiecznych tak by bezpiecznie i bez perypetii dotarł do miejsca przeznaczenia.

Zapraszam do kontaktu ze mną, chętnie odpowiem na wszelkie pytania!

Szkolenia stanowiskowe ADR/RID/IMGD.

Przepisy umowy ADR przewidują, że każda  osoba, której obowiązki
i odpowiedzialność  dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych  jest zobowiązana odbyć odpowiednie przeszkolenie adekwatne do jego obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenia  te  dotyczą również  kierowców przewożących materiały niebezpieczne bez obowiązku wywieszania pomarańczowych tablic – czyli korzystających z wyłączeń.

Szkolenia realizuję w ramach Akademii Transportowej na której stronę zapraszam: Akademia-Transportowa.pl

Więcej na temat szkoleń stanowiskowych.

Zapraszam do kontaktu ze mną, chętnie odpowiem na wszelkie pytania!