Audyt

Doradztwo ADR/ RID i IMDG-Code, IATA-DGR.

Ustawodawca określił zakres usług doradcy i to oczywiście jest standard. Ja dodatkowo dorzucam siedemnastoletnie doświadczenie, wykształcenie prawnicze oraz logistyczne, praktykę zdobytą we współpracy z setkami  przedsiębiorstw, autorstwo dwóch tematycznych książek  i jednego filmu 🙂 Trochę się chwalę, ale chce Wam pokazać,  że znam się na rzeczy i mogę Wam pomóc zorganizować transport towarów niebezpiecznych tak by bezpiecznie i bez perypetii dotarł do miejsca przeznaczenia. Dla firm które nie mają obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa oferuje konsultacje, szkolenia oraz opracowania warunków transportowych.
Zapraszam do kontaktu ze mną, chętnie odpowiem na wszelkie pytania!

Wpisy do BDO i pomoc w zakresie ochrony środowiska.

Jeżeli przewozisz odpady w tym odpady niebezpieczne to jesteś zobowiązany do wpisu do rejestru BDO, masz również obowiązek aktualizować dane. Żeby się nie frustrować i nie marnować czasu możesz przekazać tę czynność specjaliście, do czego Cię serdecznie zapraszam. W moim zespole specjalistą ds. ochrony środowiska jest Pani Małgorzata Solarska, która z powodzeniem zajmuje się wpisami do BDO oraz  do CRO  ( Centralnego Rejestru Operatorów). O obowiązkach firm transportowych w zakresie ochrony środowiska możecie przeczytać tutaj.

Zapraszam do kontaktu z Panią Małgorzatą Solarską

tel. 508 490 440

Szkolenia stanowiskowe ADR/RID/IMDG-Code.

Przepisy umowy ADR przewidują, że każda  osoba, której obowiązki i odpowiedzialność  dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych  jest zobowiązana odbyć odpowiednie przeszkolenie adekwatne do jego obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenia  te  dotyczą również  kierowców przewożących materiały niebezpieczne bez obowiązku wywieszania pomarańczowych tablic – czyli korzystających z wyłączeń.

Szkolenia realizuję w ramach Akademii Transportowej na której stronę zapraszam: Akademia-Transportowa.pl
Więcej na temat szkoleń stanowiskowych.
Zapraszam do kontaktu ze mną, chętnie odpowiem na wszelkie pytania!

Szkolenia i doradztwo  z zakresu ochrony środowiska. 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie skomplikowanych przepisów ochrony środowiska to:

Zapraszam do kontaktu z Panią Małgorzatą Solarską: tel. 508 490 440
Lub napisz do nas.