Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Transgraniczne przemieszczanie odpadów w praktyce po zmianach od maja 2024 r.

13 sierpnia @ 08:00 - 23 września @ 17:00

650PLN

 

 

Transgraniczne przemieszczanie odpadów w praktyce
po zmianach od maja 2024 r.

 

Najnowsze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2024/1157 w sprawie przemieszczania odpadów weszło w życie z dniem 21 maja 2024 roku. Zmienia ono rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchyla rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

Te zmiany w prawie będą miały ogromny wpływ na każdą firmę zajmującą się przywozem odpadów na teren kraju lub wywozem odpadów poza teren Polski. Żeby ułatwić Państwu zrozumienie i skuteczne wdrożenie nowych regulacji, zapraszamy na profesjonalne szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera. Szkolenie nie tylko omówi nowe zasady, ale także pokaże, jak je stosować w praktyce.

 

Do kogo kierowane jest szkolenie:

 • Pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (zbieraniem, transportem, przetwarzaniem)
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Pracownicy branży transportowej, logistycznej
 • Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

 

Nie masz doświadczenia w przemieszczaniu odpadów? Nasz trener wprowadzi Cię w temat od podstaw i dostarczy pomocnych narzędzi, abyś mógł swobodnie zarządzać przemieszczaniem odpadów.

 

Co się zmienia?

Rozporządzenie między innymi wprowadza:

 • Nowe definicje, określające m.in. „osobę, która organizuje przemieszczanie”
 • Zapewnienie optymalnego nadzoru i kontroli, w zakresie uprzedniej pisemnej zgody na przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku, w szczególności odpadów niebezpiecznych, odpadów niewymienionych w załączniku III, załączniku IIIA lub załączniku IIIB oraz odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne lub zanieczyszczonych nimi w stopniu równym lub przekraczającym dopuszczalne stężenie określone w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 12 . Procedura powinna wiązać się z uprzednim zgłoszeniem, które umożliwi właściwym organom uzyskanie odpowiednich informacji, tak aby mogły one podjąć wszelkie konieczne środki dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Ma ona również umożliwić tym organom wnoszenie uzasadnionych sprzeciwów wobec takiego przemieszczania.
 • Przepisy określające procedury i obowiązki dotyczące odbioru odpadów w przypadku braku możliwości realizacji przemieszczania zgodnie z planem podlegającego ogólnym wymogom w zakresie informowania
 • Przepisy dotyczące przemieszczania odpadów między regionem najbardziej oddalonym a państwem członkowskim, którego jest on częścią oraz przemieszczania odpadów z Wysp Owczych do Danii
 • Przepisy zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.
  w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego
 • Ustanawia wspólne, niewyczerpujące kryteria określania rodzajów i wysokości sankcji, które mają być nakładane
  w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia, obejmujące między innymi charakter i wagę naruszenia oraz korzyści ekonomiczne z niego wynikające, a także szkody w środowisku spowodowane danym naruszeniem

 

Program szkolenia

1) Wstęp do międzynarodowego przemieszczania odpadów:

 • Podstawy prawne przemieszczania odpadów
 • Najważniejsze definicje i wyrażenia pojawiające się przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

2) Procedury w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów:

 • Klasyfikacja odpadów w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem metali żelaznych
  i nieżelaznych
 • Procedura informowania – przemieszczanie odpadów z załącznikiem VII – obowiązki dotyczące realizacji przemieszczeń niewymagających zezwoleń / notyfikacji,
 • Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (procedura notyfikacyjna) dla wywozu odpadów z kraju, przywozu do Polski, tranzytu przez terytorium kraju – szczegółowe omówienie procedury w zakresie uzyskiwania zezwoleń / notyfikacji na międzynarodowe przemieszczanie odpadów (wymagane dokumenty, terminy możliwe scenariusze),
 • Realizacja przemieszczeń odpadów – obowiązki w zakresie raportowania w BDO,
 • Procedura SENT przy przywozie odpadów do Polski i przy przewozie przez terytorium Polski.

3) Kontrola odpadów w międzynarodowym przemieszczaniu:

 • Kto i gdzie kontroluje przemieszczanie odpadów;
 • Czym jest nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów – odpowiedzialność poszczególnych uczestników;
 • Konsekwencje naruszenia przepisów – sankcje karne;
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów.

4) Zmiany w przepisach dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów w świetle przepisów UE – rozporządzenie 1157/2024 – wstęp

 • Zakaz wywozu odpadów tworzyw sztucznych z UE do państw nienależących do OECD,
 • Zwiększenie kontroli nad odpadami wywożonymi poza UE i OECD – audyty,
 • Wprowadzenie nadzoru dla „towarów używanych”, opracowanie przez UE szczegółowe wiążące kryteria umożliwiające rozróżnienie pomiędzy odpadami a towarami używanymi,
 • Surówce strategiczne – zakaz wywozu poza UE – gospodarka obiegu zamkniętego – złom jako surowiec krytyczny.

5) Nowe rozporządzenie PEiR (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów

 • Główne cele UE nowego rozporządzenia: nieprzenoszenie wyzwań związanych z odpadami do krajów trzecich (samowystarczalność EU), wspieranie czystej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczna – zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń
 • Nowe zasady eksportu odpadów z UE
 • Zmodernizowane zasady przemieszczania odpadów między państwami członkowskimi, w tym procedury cyfrowe
 • Nowe środki mające na celu lepsze zwalczanie nielegalnego przemieszczania odpadów
 • Terminy wejścia w życie

6) Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

7) Pytania, dyskusja, analiza przypadków

 

Nasze szkolenie to:

Praktyczne Podejście
Teoria to nie wszystko. Nasz trener skupi się na praktycznych aspektach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów oraz wdrażania nowych przepisów.

Ekspercka Wiedza
Szkolenie prowadzi ekspert z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w dziedzinie gospodarowania odpadami i prawa ochrony środowiska. Uczestnik będzie miał okazję zadać pytania, przedyskutować konkretne przypadki i uzyskać odpowiedzi jak korzystnie i zgodnie z przepisami je rozwiązać.

Kompleksowe Zrozumienie Nowych Przepisów
Nasze szkolenie dostarczy pełnej wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie dotyczącym transgranicznego przemieszczania odpadów. Omówimy wszystkie kluczowe aspekty nowych regulacji, aby Państwa organizacja miała pewność, że działa zgodnie z prawem.

Materiały szkoleniowe
W dniu szkolenia otrzymają Państwo autorską prezentację zawierającą wszystkie niezbędne informacje w tematyce szkolenia od podstaw po najnowsze zmiany w przepisach. Podczas szkolenia trener określi Państwa potrzeby szkoleniowe, aby następnie udostępnić dodatkowe materiały i narzędzia wspierające.

Networking / Wymiana Doświadczeń
Szkolenie to również doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży. Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk może okazać się cenna dla Państwa działalności.

Indywidualna konsultacji po szkoleniu
W razie potrzeby uczestnicy otrzymują możliwość umówienia indywidualnej konsultacji (maks. 30 minut) po zakończonym szkoleniu. To doskonała okazja, aby już z przyswojoną wiedzą, uzyskać spersonalizowane wsparcie, rozwiać wszelkie wątpliwości oraz omówić konkretne zagadnienia związane z indywidualnymi potrzebami i celami.

 

Terminy i cena szkolenia online:

13 sierpnia 2024 r. godz. 9:00-15:00    650 zł netto/uczestnik
23 września 2024 r. godz. 9:00-15:00   650 zł netto/uczestnik

 

Kontakt i rejestracja:

Aby uzyskać więcej informacji i zarezerwować miejsce na szkoleniu, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl

W treści zgłoszenia prosimy o podanie: tytułu i daty szkolenia, imienia i nazwiska uczestnika/uczestników oraz danych
do wystawienia faktury.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o przeprowadzenie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Szczegóły

Początek:
13 sierpnia @ 08:00
Koniec:
23 września @ 17:00
Koszt:
650PLN
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , , , , , , , , , ,

Miejsce wydarzenia

online