Spis treści

 1. Towary niebezpieczne- czym są … co to jest ?
 2. Szkolenie IMDG
 3. Przemyślenia po szkoleniu IMDG
 4. LQ
 5. Zwolnienia ADR
 6. Całkowite zwolnienia spod ADR
 7. Sprawozdanie roczne ADR
 8. Doradca ADR
 9. ADR 2017-2019
 10. Utrata dobrej reputacji – naruszenia ADR
 11. Szkolenia stanowiskowe ADR
 12. Obowiązki uczestników przewozu ADR
 13. Ochrona towarów niebezpiecznych
 14. Przejazd ADR przez tunele
 15. Instrukcja wypadkowa dla kierowcy 2017
 16. Koguty w tunelu
 17. Wyposażenie ADR
 18. Naruszenia ADR – wysokość kar
 19. Polska instrukcja wypadkowa dla kierowcy 2017
 20. Umowa Europejska ADR 2017 – 2019 treść
 21. Dokument przewozowy ADR
 22. Dokument przewozowy ADR – szczegóły
 23. Załadunek towarów wybuchowych na statek w Porcie Gdańskim 
 24. Sztauowanie towarów niebezpiecznych.
 25. Segregacja towarów niebezpiecznych
 26. 1.1.4.2 ADR czyli przewóz towarów niebezpiecznych w łańcuchu transportowym zawierającym przewóz morski lub lotniczy.
 27. Saletra amonowa – jak ją mają przewozić rolnicy…
 28. Transport odpadów medycznych.
 29. Opakowania ADR i ich rodzaje.
 30. Opakowanie ADR – oznakowanie i certyfikacja
 31. ADR – postępowanie w razie zagrożenia i pożaru
 32. Raport powypadkowy ADR
 33. Nadzorowanie pojazdów ADR
 34. Sprawozdanie roczne 2017 ADR – kiedy nie trzeba go składać
 35. Porozumienie bałtyckie MoU 2018
 36. Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych
 37. Przewóz odpadów – nowe przepisy.
 38. Świadectwo ADR – dopuszczenie pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych.
 39. Doradca ADR ile kosztuje.
 40. Transport ADR i żywności.
 41. DGD  Dangerous Goods Declarations