ADR, Wyposażenie ADR

Wyposażenie ADR

Wyposażenie ADR – potoczna nazwa wszystkich obowiązkowych przedmiotów zapewniających bezpieczeństwo załodze pojazdu oraz środowisku. W skład tego zestawu wchodzi zarówno wyposażenie przeciwpożarowe, awaryjne jak i środki ochrony indywidualnej.

Wyposażenie przeciwpożarowe.

Każdy pojazd przewożący towary niebezpieczne powinien być wyposażony w przenośne gaśnice dla grup pożarów A, B i C. Poniższa tabela zawiera minimalne wymagania dla danej jednostki transportowej.Wyposażenie ADR. 

Jeśli pojazd wyposażony jest w gaśnicę stałą, uruchamianą automatycznie w przypadku pożaru silnika, to gaśnica przenośna odpowiednia do gaszenia pożaru silnika nie jest wymagana.

Należy pamiętać, że gaśnice przenośne powinny być zaopatrzone w plombę, oraz powinny być poddawane okresowym kontrolom. Na gaśnicach powinien być naniesiony znak określający termin następnej kontroli.

Gaśnice powinny być również zamontowane w pojazdach w taki sposób, żeby były łatwo dostępne dla załogi pojazdu. Montaż gaśnic powinien równocześnie zapewnić ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczną eksploatacje gaśnic jak również przed złodziejami. Oznacza to, że gaśnice mogą być przewożone w specjalnych zamykanych skrzynkach, pod warunkiem jednak że kluczyk do tych skrzynek jest łatwo dostępny dla kierowcy ( nawet, lub zwłaszcza) podczas pożaru.

Należy pamiętać, że środki gaśnicze służą do gaszenia pożaru pojazdu, silnika ale nigdy nie ładunku!

Wyposażenie awaryjne pojazdu oraz środki ochrony indywidualnej.

Każdy pojazd przewożący  towary niebezpieczne musi być  wyposażony w następujące wyposażenie ogólnego stosowania:

  • klin do podkładania pod koła odpowiadający masie pojazdu i średnicy kół, co najmniej jeden na każdy pojazd;
  • dwa stojące znaki ostrzegawcze ( np. pachołki odblaskowe, trójkąty odblaskowe  lub lampy błyskowe o świetle  barwy pomarańczowej, zasilane  niezależnie od instalacji elektrycznej pojazdu);
  • płyn do płukania oczu – nie jest wymagany jedynie w przypadku przewozu: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3;
  • odpowiednią kamizelkę ostrzegawcza lub inne  ubranie ostrzegawcze  dla każdego członka załogi ( określone w  normie EN 471);
  • latarkę ( nie zawierającą powierzchni metalowych mogących spowodować iskrzenie),  dla każdego członka załogi;
  • parę rękawic ochronnych oraz okulary ochronne – dla każdego członka załogi.

Dodatkowo dla niektórych klas wymagane jest następujące wyposażenie:

  • maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu przewożącego materiały klasy 2.3 lub 6.1;
  • łopata  oraz osłona otworów kanalizacyjnych – obowiązkowa w przypadku przewozu materiałów stałych i materiałów ciekłych oznakowanych nalepkami klasy 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9;
  • pojemnik do zbierania pozostałości obowiązkowy w przypadku przewozu materiałów stałych i materiałów ciekłych oznakowanych nalepkami klasy 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9.

Sylwia Zielińska -Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Potrzebujesz skonsultować swój transport? Napisz do Nas biuro@niebezpiecznalogistyka.pl
Chcesz przeszkolić pracowników? Zapoznaj się z ofertą szkoleń – kalendarz szkoleń

One Comments

Dodaj komentarz

+ 63 = 67