Najbliższe szkolenia.

Szkolenia dedykowane dla firm.

            Z wieloletniego doświadczenia Naszych trenerów wyciągnęliśmy wniosek o najwyższej efektywności zamkniętych szkoleń dla pracowników. Takie szkolenie pozwala na precyzyjne określenie potrzeb i skupienie się na najczęściej pojawiających się w danym przedsiębiorstwie problemach.

Decydując się na szkolenie dedykowane, otrzymają Państwo dostęp do materiałów szkoleniowych, możliwość konsultacji poszkoleniowej, certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika, obszerną wiedzę z następujących tematów:

  • Aktualne obowiązki firm budowlanych wynikające z przepisów o ochronie środowiska. Gospodarka odpadami budowlanymi i przemysłowymi.
  • Transgraniczne przemieszczanie odpadów i zgłoszenia SENT. Szkolenie i konsultacje.
  • System opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowanie do KOBIZE.
  • BDO – aktualne obowiązki dla wytwórców odpadów – praktyczne warsztaty.
  • Opakowania, opłaty produktowe, obowiązki wprowadzającego opakowania.
  • Obowiązki wprowadzającego sprzęt elektryczny, elektroniczny i baterie.
  • Obowiązki wprowadzającego pojazdy, opony, oleje i preparaty smarowe.
  • Vademecum obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska – ustawa o odpadach (BDO), prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane. (szkolenie dwudniowe)
  • Szkolenie IMDG – Transport Morski Towarów Niebezpiecznych.
  • Przepisy ADR dla spedytorów.

Jeżeli jesteś zainteresowany którymś tematem szkolenia lub masz jeszcze inne potrzeby szkoleniowe, skontaktuj się z Nami na adres              e-mail: szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl.

Przygotujemy indywidulany program szkolenia dla Twojej firmy i ustalimy dogodny dla wszystkich termin. 

Regulamin dotyczący usług szkoleniowych prowadzonych przez Niebezpieczna Logistyka Sp. z .o.o.

Regulamin dotyczący szkoleń prowadzonych w ramach obowiązującej umowy na świadczenie usług doradczych podpisanej z Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o.