Doradztwo ADR/ RID i IMDG-Code, IATA-DGR.


Ustawodawca określił zakres usług doradcy i to oczywiście jest standard. Ja dodatkowo dorzucam dwudziestoletnie doświadczenie, wykształcenie prawnicze oraz logistyczne, praktykę zdobytą we współpracy z setkami  przedsiębiorstw, autorstwo dwóch tematycznych książek  i jednego filmu 🙂 Trochę się chwalę, ale chce Wam pokazać,  że znam się na rzeczy i mogę Wam pomóc zorganizować transport towarów niebezpiecznych tak by bezpiecznie  dotarł do miejsca przeznaczenia. Dla firm które nie mają obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa oferuje konsultacje, szkolenia oraz opracowania warunków transportowych.
Zapraszam do kontaktu ze mną, chętnie odpowiem na wszelkie pytania!

Sylwia Zielińska.

Wpisy do BDO i pomoc w zakresie ochrony środowiska.

 

Jeżeli przewozisz odpady w tym odpady niebezpieczne to jesteś zobowiązany do wpisu do rejestru BDO, masz również obowiązek aktualizować dane. Żeby się nie frustrować i nie marnować czasu możesz przekazać tę czynność specjaliście, do czego Cię serdecznie zapraszam. W moim zespole specjalistą ds. ochrony środowiska jest Pani Małgorzata Solarska-Zielińska, która z powodzeniem zajmuje się wpisami do BDO oraz  do CRO  ( Centralnego Rejestru Operatorów). O obowiązkach firm transportowych w zakresie ochrony środowiska możecie przeczytać tutaj.

Zapraszam do kontaktu z Panią Małgorzatą Solarską-Zielińską

Szkolenia i doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie skomplikowanych przepisów ochrony środowiska dotyczących:

  • gospodarki odpadami,
  • emisji do powietrza,
  • gospodarki wodno-ściekowej,
  • recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów
  • ogólnych wymagań prawnych,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i do kontaktu z Naszą ekspertką Anną Gudowską, która posiada ogromną wiedzę teoretyczną i lata doświadczeń we współpracy z przedsiębiorcami wielu branż. Pani Anna wesprze Twoją organizację w opracowaniu wniosków, uzyskiwaniu decyzji/zezwoleń, zgłaszaniu instalacji, prowadzeniu ewidencji, sporządzaniu sprawozdań i w rozwiązywaniu spraw beznadziejnych. Tak, w tym też ma ogromne doświadczenie!

Szkolenia stanowiskowe ADR/RID/IMDG-Code.

Przepisy umowy ADR przewidują, że każda  osoba, której obowiązki i odpowiedzialność  dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych  jest zobowiązana odbyć odpowiednie przeszkolenie adekwatne do jego obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenia  te  dotyczą również  kierowców przewożących materiały niebezpieczne bez obowiązku wywieszania pomarańczowych tablic – czyli korzystających z wyłączeń.

Aktualną ofertę szkoleń znajdziecie Państwo tu – szkolenia.

Zapraszam do kontaktu ze mną, chętnie odpowiem na wszelkie pytania!

Sylwia Zielińska