CRO, KOBIZE

Centralny Rejestr Operatorów CRO – obowiązki firm transportowych

Centralny Rejestr Operatorów CRO – obowiązki firm transportowych

1 stycznia 2017 r. znowelizowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (FGC)

 

Tym samym nowelizacja objęła swoimi przepisami min. urządzenie będące agregatem chłodniczym w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach. Dla firm transportowych oznacza to kolejne obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej (CRO).

Zgodnie z powyższym każdy kto jest operatorem* urządzenia zawierającym powyżej 5ton ekwiwalentu CO2 SZWO lub więcej niż 2,99kg FGC zobowiązany jest do rejestracji w CRO oraz założeniu Karty Urządzenia dla danego pojazdu. Serwisu pojazdu chłodni dokonywać mogą tylko certyfikowane firmy, a w zależności od ilości SZWO lub FGC, chłodnie muszą być poddawane kontroli szczelności minimum raz na 12miesięcy.

Obowiązku tego nie należy lekceważyć bowiem ustawodawca przewidział dotkliwe kary. Za niezałożenie karty w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania lub niedokonanie wpisu po czynnościach serwisowych możemy się spodziewać kary w wysokości od 600 zł do 3000 zł. Za niezapewnienie sprawdzenia urządzeń i instalacji pod względem wycieków kara wynosi od 4 000 zł do 10 000 zł.

Jeżeli dysponujecie Państwo pojazdami o których mowa, a nie rejestrowaliście się w CRO należy to niezwłocznie uczynić oraz założyć Karty Urządzeń dla pojazdów spełniających kryteria. W razie potrzeby pomagam ocenić, czy dany pojazd powinien znaleźć się w CRO, pomagam się zarejestrować, zakładam Karty Urządzeń oraz instruuje, jak kontrolować serwisantów dokonujących wpisów.

W przypadku uzupełnień czynnika chłodniczego należy dodatkowo sprawozdać emisje SZWO lub FGC do atmosfery w sprawozdaniach do Urzędu Marszałkowskiego oraz KOBIZE o których pisałam tutaj

*operatorem jest firma użytkująca instalację lub samochód chłodnię

Małgorzata Solarska
spec. ds. ochrony środowiska
biuro@niebezpiecznalogistyka.pl
 
 
 

Dodaj komentarz

33 − = 24