KOBIZE, Ochrona Środowiska

Obowiązki firm transportowych w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki firm transportowych w zakresie ochrony środowiska

Każda firma transportowa oraz praktycznie każdy inny podmiot gospodarczy zobowiązany jest do składania rocznych sprawozdań i rozliczeń wynikających z obowiązującego w Polsce prawa ochrony środowiska.

 

Jednym z obszarów sprawozdawczych i raportowych są emisje do środowiska, które powstają min. w trakcie spalania paliwa w pojazdach, piecach lub w procesach produkcyjnych.
W pierwszej kolejności przedsiębiorca zobowiązany jest to wykonania rocznego raportu do Krajowej Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Termin składania raportów za rok ubiegły mija 28 lutego, jednak wcześniej należy się zarejestrować. Proces rejestracji trwa teoretycznie 30 dni ale może się znacznie wydłużyć w okresie wzmożonej pracy KOBIZE. Dlatego, aby zdążyć w ustawowym terminie warto złożyć wniosek rejestrowy już w styczniu.

Następnie podmiot zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia do właściwego Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań „emisyjnych” sporządzonych na podstawie wykonanych raportów do KOBIZE. Obowiązek ten wynika z konieczności rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty te są rodzajem rekompensaty finansowej, jaką przedsiębiorca musi ponieść w skutek negatywnego wpływu, jakie wywiera na środowisko.

 

Niezwykle istotny jest fakt, że opłaty za korzystanie ze środowiska mają charakter zobowiązania podatkowego. Zarówno sprawozdanie, jak i opłatę za korzystanie ze środowiska należy wnieść do 31 marca za rok ubiegły. Jednak polskie ustawodawstwo przewiduje wyjątki na korzyść przedsiębiorców.
Pierwszym z nich jest sytuacja, kiedy opłata za korzystanie ze środowiska nie przekracza kwoty 800zł. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania, lecz nie musi wnosić opłaty.

 

Z kolei w drugim przypadku, jeżeli opłata jest niższa niż 100zł, przedsiębiorca nie musi jej wnosić, ani składać sprawozdania. UWAGA – nie oznacza to, że przedsiębiorca może nie dokonywać wyliczenia opłaty. W przypadku kontroli lub na wezwanie przedsiębiorca musi przedstawić rzetelne obliczenia wskazujące na to, że mógł nie złożyć sprawozdania. W praktyce oznacza to, że podmiot powinien wykonać sprawozdanie i zarchiwizować je na wypadek ew. kontroli. Raporty do KOBIZE są obowiązkowe zawsze!

Brak wywiązania się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez instytucje kontrolujące opłaty podwyższonych oraz kar. Firmy transportowe muszą rozliczać się z emisji, jakie powstają w wyniku spalania paliw w pojazdach, wózkach widłowych i innych maszynach roboczych.

Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe posiada swoje zbiorniki na paliwo konieczne jest również sprawozdawanie emisji z przeładunku paliw, a w niektórych przypadkach konieczne może być uzyskanie pozwolenia na stacjonarne zbiorniki do przechowywania paliw. Warto zatem zatrzymać się przy tym temacie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu. Pomagamy przejść przez procedury rejestracyjne oraz wykonujemy zarówno raporty, jak i sprawozdania.
Małgorzata Solarska
spec. ds. ochrony środowiska
 

Dodaj komentarz

57 − = 55