ADR, Doradca ADR, Nadzorowanie pojazdów

Nadzorowanie pojazdów ADR

Nadzorowanie to nie konwojowanie, ufff.
Ale niektórym się tak wydaje. Dlatego też postanowiłam, że napiszę dzisiaj króciutki wpis na temat obowiązku nadzorowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne ADR. Mam nadzieje, że dzięki tym informacjom, nikt  nie będzie miał wątpliwości jak wygląda prawidłowe nadzorowanie i jakich towarów niebezpiecznych dotyczy.

Pojazdy z jakimi towarami niebezpiecznymi podlegają nadzorowaniu?

Przede wszystkim pojazdy przewożące towary niebezpieczne klasy 1 – materiały wybuchowe. Nadzorowanie jest wymagane wówczas gdy całkowita ilość netto towarów wybuchowych przekracza limity podane poniżej:

Podklasa 1.1 – 0 kg – czyli każdy ładunek musi być nadzorowany

Podklasa 1.2 – 0 kg

Podklasa 1.3 grupa zgodności C – 0 kg

Podklasa 1.3 inna grupa zgodności niż C – 50 kg

Podklasa 1.4  ( UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 i 0500) – 0 kg

Podklasa 1.4 inne niż podane wyżej – 50 kg

Podklasa 1.5 – 0 kg

Podklasa 1.6 – 50 kg

Jak widać w doskonałej większości ładunek z towarami wybuchowymi klasy 1 musi być nadzorowany. I dobrze.

Jeśli chodzi natomiast o inne klasy ADR to niestety trzeba każdorazowo sprawdzać obowiązek w kolumnie 19 tabeli A.

Jeśli w kolumnie tej podany jest przepis :

S14 – nadzorowanie pojazdu – od 0 kg ładunku

S15 – nadzorowanie pojazdu – od 0 kg. nie musi być jednak stosowany jeśli przedział ładunkowy jest zamknięty lub ładunek jest zabezpieczony przed bezprawnym i nieuprawnionym rozładunkiem.

S16 – nadzorowanie pojazdu – od 500 kg ładunku

S17 – nadzorowanie pojazdu – od 1000 kg ładunku

S18 – nadzorowanie pojazdu – od 2000 kg ładunku

S19 – nadzorowanie pojazdu – od 5000 kg ładunku

S20 – nadzorowanie pojazdu – od 10 000 kg ( lub 3000 w cysternach) ładunku

S21 – nadzorowanie pojazdu w przypadku przewozu materiałów promieniotwórczych, bez względu na ich masę, no chyba, że przedział ładunkowy jest zamknięty lub ładunek jest zabezpieczony przed bezprawnym i nieuprawnionym rozładunkiem oraz poziom promieniowania nie przekracza 5 milisiwertów na godzinę.

S22 – nadzorowanie pojazdu – od 5000 kg ( lub 3000 w cysternach) ładunku

S23 – nadzorowanie pojazdu – od 3000 kg ( lub 3000 w cysternach) ładunku

S24 – nadzorowanie pojazdu – od 100 kg ładunku

Na czym polega nadzór?

Cóż, dla miłośników definicji nie mam dobrej informacji. W przepisach ADR  nie występuje dokładna definicja nadzoru, dlatego też myślę, że należy je rozumieć w sposób literalny/ dosłowny.  Ja nadzór rozumiem nadzór jako opieka/ kontrola – czyli obecność kierowcy w pobliżu pojazdu.

Jeśli jednak pojazd z towarami niebezpiecznymi, podlega nadzorowi a kierowca  jednak musi oddalić się od pojazdu to wówczas powinien on poszukać miejsca  na parkingach strzeżonych lub strzeżonych miejscach ma terenie przedsiębiorstwa.

W razie braku takich warunków pojazd może być, po odpowiednim zabezpieczeniu, zaparkowany w wydzielonym miejscu na:

 1. parkingu samochodowym nadzorowanym przez personel, który został poinformowany o właściwościach ładunku i miejscu pobytu kierowcy;
 2. na publicznym lub prywatnym parkingu samochodowym, gdzie pojazd nie jest narażony na uszkodzenie ze strony innych pojazdów.
 3. w odpowiednim miejscu położonym na otwartym terenie, oddzielonym od głównych dróg  i budynków mieszkalnych, gdzie w normalnych warunkach nie przechodzą i nie gromadzą się ludzie.

Z parkingu wymienionych w pkt 2 można korzystać tylko wówczas gdy nie są dostępne parkingi wymienione w pkt 1. Podobnie z parkingu pkt 3 można korzystać tylko wówczas gdy nie dostępne są miejsca zawarte w pkt 1 i 2.

Tyle aż i tylko tyle. Proszę pamiętać, że nadzorowanie jest tylko jednym z elementów prawidłowego transportu towarów niebezpiecznych. A od konwojowania różni się tym, że nadzór dotyczy pojazdu zaparkowanego a konwój dotyczy nadzoru zewnętrznego ( przy pomocy ochrony) podczas jazdy. Ja sama  uważam, że każdy ładunek niebezpieczny powinien być w jakimś minimalnym stopniu zabezpieczony i nadzorowany, ale szczęśliwie dla kierowców  nadzorowanie nie dotyczy każdego towaru niebezpiecznego.

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

e-mail: sz@niebezpiecznalogistyka.pl

One Comments

 • Reply

  Piotr

  28 maja 2018

  Witam,
  w 100 % się zgadzam no chyba, że przewozy klasy 1 są wykonywane pojazdami wojskowymi bądź cywilnymi środkami transportu do przewozów wojskowych. Tu oprócz obowiązkowego konwoju i uzyskaniu zgody na przemarsz od WKTr po drogach publicznych na przewozy na pełnym ADR niezbędne jest monitorowanie za pomocą teleinformatycznego systemu monitorowania przemieszczania wojsk przez właściwe jednostki organizacyjne.

  Pozdrawiam
  Piotr

Dodaj komentarz

+ 4 = 9