Zwolnienia ADR

Całkowite zwolnienia spod ADR

Całkowite zwolnienia spod ADR brzmi nieźle .
Właściwie każdy przewoźnik lub nadawca chciałaby skorzystać z  okazji by nie stosować rygorystycznych przepisów. W poprzednich wpisach streściłam pokrótce dwa najczęściej stosowane wyłączenia. Stosowanie ich obniża cenę usługi transportowej ( lub chociaż powinno), ale poza ceną liczą się również inne czynniki. Na przykład czy musimy wystawiać dokument przewozowy, posiadać gaśnice, szkolić pracowników, etc.

Korzystając  wyłączeń wskazanych poniżej zupełnie nie musimy się tymi sprawami przejmować. Umysł zarażony wiedzą i  świadomością na temat ADR może zadać pytanie: Czy gdy kupię prywatnie 20 l puszkę z farbą, lub butlę z gazem muszę wystawiać dokument przewozowy? Czy mam wpisywać jakieś paragrafy? Czy w ogóle mogę to przewieźć? Nieświadomość jest słodka:). Ale celem moich wpisów jest propagowanie bezpieczeństwa przez przekazywanie darmowych informacji. Dlatego też odpowiadam na powyższe pytania. Nie musisz mieć dla puszki farby dokumentu przewozowego, oraz możesz tę puszkę legalnie przewieźć własnym samochodem osobowym. Poniżej zamieszczam spis wyłączeń. Warto się z nim zapoznać i stosować na co dzień.

Przepisy dotyczące  transportu drogowego towarów niebezpiecznych nie musza  być stosowane przy przewozie :

 • Towarów niebezpiecznych przez osoby prywatne, jeżeli towary te są  w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży detalicznej oraz przeznaczone  do domowego czy osobistego użytku lub działalności  rekreacyjno-sportowej .
 • Maszyn, urządzeń lub wyposażenia nie objętych przepisami ADR, a zawierających w swych podzespołach towary niebezpieczne.
 • Przewozu o charakterze pomocniczym wobec podstawowej działalności firm w ilościach  nie wymagających oznakowania pojazdu ( czyli korzystających z  wyłączenia na podstawie  1.3.6). Wyłączeniu temu nie podlegają przewozy o  charakterze  dystrybucyjnym.
 • Wykonywanym lub nadzorowanym przez służby ratownicze, o ile jest on konieczny ze względu na prowadzoną akcję ratowniczą, w szczególności:
  1. przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w przypadku gdy pojazdy te uczestniczyły w wypadku lub są uszkodzone; lub
  2. przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebezpiecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich przemieszczanie w miejsce bezpieczne.
 • O charakterze ratunkowym związanym z ratowaniem życia ludzi  lub ochroną środowiska, jeżeli jest zapewnione  bezpieczeństwo  tego przewozu.
 • Przewozu próżnych nieoczyszczonych stacjonarnych zbiorników magazynowych, które zawierały gazy klasy 2 grup A,O lub F, materiały klas 3 lub 9 należące do II i III grupy pakowania, pod następującymi warunkami:
 1. Wszystkie otwory, z wyjątkiem otworów dla urządzeń obniżających ciśnienie, są hermetycznie zamknięte.
 2. Zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu; oraz
 3. ładunek jest unieruchomiony w klatce, koszu lub w innym urządzeniu do przenoszenia lub jest zamocowany na pojeździe lub kontenerze w taki sposób, że nie nastąpi jego obluzowanie lub przesunięcie w normalnych warunkach przewozu.

Istnieją  również zwolnienia, które   dotyczą  przewozu gazów. Zwolnienia te obejmują:

 • Gazy znajdujące się w  zbiornikach paliwowych pojazdu, służące do jego napędu lub do pracy zamontowanych w  nim urządzeń.
 • Gazy znajdujące się w zbiornikach paliwowych pojazdów  przewożonych jako ładunek, pod  warunkiem, że   zawór pomiędzy  zbiornikiem zawierającym gaz a silnikiem jest zamknięty, a  obwód  elektryczny odłączony.
 • Gazy duszące, obojętne ( grupy A, np. azot, powietrze)  i utleniające (  grupy O, np. tlen), których ciśnienie w naczyniu butli lub cysternie w  temperaturze 15 °C nie  przekracza 200 kPa ( 2 atm), jeśli gazy te w  czasie przewozu  nie występują w  fazie ciekłej.
 • Gazy znajdujące  się  w  wyposażeniu eksploatacyjnym  pojazdu ( np. w gaśnicach) w tym w częściach zapasowych ( np. w oponach), niniejsze wyłączenie stosuje się również do napompowanych opon przewożonych jako ładunek.
 • Gazy znajdujące się  w wyposażeniu specjalnym pojazdu ( np. w klimatyzatorach, podgrzewaczach ), jak również  zbiorniki zapasowe do takiego wyposażenia lub próżne nieoczyszczone   zbiorniki przeznaczone  do wymiany przewożone w tej samej jednostce transportowej.
 • Próżne nieoczyszczone, stacjonarne zbiorniki ciśnieniowe, pod warunkiem, że podczas przewozu są one  zamknięte  hermetycznie.
 • Gazy zawarte w żywności lub w napojach.

Zwolnienia dotyczące przewozu paliw płynnych w  zbiornikach pojazdu. Obejmują one :

 • Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu, służące do  jego napędu lub pracy jego wyposażenia w  związku z  wykonywaniem operacji transportowej. Paliwo może  być przewożone  w stałych zbiornikach, odpowiadającym stosownym przepisom i podłączonych bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub  jego dodatkowym wyposażeniem. Całkowita pojemność  zbiorników  nie powinna przekraczać  1500 litrów na jednostkę  transportową, a  pojemność  zbiornika  zamocowanego na  przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów. W zbiornikach przenośnych może  być  przewożonych jedynie 60 litrów paliwa. Ograniczeń tych nie stosuje się  do pojazdów  służb  ratowniczych.
 • Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu lub innych środków  transportu ( np. lodzi) przewożonych jako  ładunek, jeżeli paliwo to przeznaczone  jest do ich napędu lub pracy ich wyposażenia.

Sylwia Zielińska
Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Potrzebujesz skonsultować swój transport? Napisz do Nas biuro@niebezpiecznalogistyka.pl

61 komentarzy

 • Reply

  BOGUSŁAW

  11 czerwca 2018

  Dzień dobry
  Czy przewożąc samochodem dostawczym zestaw spawalniczy ( 2 butle z tlenem i acetylenem ) , celem wykonania naprawy elementu stalowego z bazy do miejsca naprawy , muszą być spełnione wymagania jak dla transport materiałów niebezpiecznych , czy mogę to potraktować jako przewóz pomocniczy?
  Pozdrawiam
  BZ

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   13 czerwca 2018

   Dzień dobry Panie Bogusławie,

   może Pan potraktować ten przewóz jako pomocniczy.

   Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Grzegorz Wrobel

  20 listopada 2018

  W jakich ilościach i jakich pojemnikach można przewieźć azot ciekły. Czy mogę transportem własnym na potrzeby firmy o profilu konstrukcje stalowe.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   21 listopada 2018

   Dzień dobry Panie Grzegorzu,

   w tym wypadku można zastosować wyłączenie

   (c) przewozu towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma
   on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren
   budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku
   z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż
   450 litrów na opakowanie, w tym na DPPL i opakowanie duże i w ramach
   maksymalnych ilości podanych w 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające
   uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu.
   Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7.
   Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich
   zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji, nie podlega niniejszemu
   wyłączeniu;

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielinska
   niebezpieczna logistyka
   Szkolenia i doradztwo transportowe

 • Reply

  WERONIKA

  7 lutego 2019

  Dzień dobry,
  Czy przewożąc 900l w odpowiednim mobilnym zbiorniku w samochodzie powołując się na charakter pomocniczy ( tankowanie maszyn w miejscu wykonywania pracy) moi kierowcy muszą posiadać uprawnienia adr ? Jakim paragragem ustawy na to się powołać podczas kontroli ?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   7 lutego 2019

   Dzień dobry

   Proszę powoływać się na wyłączenie 1.1.3.1 (c) ADR .

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

   • Reply

    Agnieszka

    1 lutego 2021

    witam,
    czy zbiornik moze miec pojemność az 900l?
    w tresci wyłączenia 1.1.3.1 (c) ADR znalazlam informację „w ilosciach nie większych niz 450 l na opakowanie i w ramach maksymalnych ilosci podanych pod 1.1.3.6.”

    • Reply

     Sylwia Zielińska

     15 marca 2021

     Dzień dobry,

     z treści przepisu wynika, że opakowanie ma mieć max 450 l – 900 jest więsze niż 450, więc odpowiedz brzmi – „nie, pojemnik nie może mieć 900 l”

     pozdrawiam serdecznie
     Sylwia Zielińska

 • Reply

  Jarosław

  12 lutego 2019

  Dzień dobry,

  Szukam od dłuższego czasu ale nie mogę znaleźć

  Pod jakie przepisy podlega przewożenie gazu SF6 (heksafluorek siarki)? Czy dotyczą go jakieś specjalne przepisy, czy jest traktowany jako zwykły gaz duszący?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   13 lutego 2019

   Dzień dobry.
   heksafluorek siarki przewożony jest pod nr UN 1080 i ma przypisane przepisy szczególne :662 , oraz CV9, CV10, CV36 – czyli przepisy dość często występujące podczas przewozu gazów.
   Pozdrawiam
   Sylwia Zielinska

 • Reply

  Luk

  19 lutego 2019

  Przewozenie 10 palet z farba w sprayu hammerait , czy potrzebne adr ?

 • Reply

  Przemyław

  6 marca 2019

  Witam serdecznie i z góry dziękuje za odpowiedź. Czy pracownik może przewozić samochodem dostawczym do 3,5 tony z miejsca pracy na teren wykonania prac butle z argonem ,acetylenem lub azotem w ilości nie większej niż 50 l/szt. butle bez ADR ? (np. 2 sztuki butli z argonem ) Gdzie dokładnie znajdę informację o transporcie pomocniczym na który mogę się ewentualnie powołać ?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   21 marca 2019

   dzień dobry,

   informację na ten temat może Pan odnaleźć tutaj:
   1.1.3.1 Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowych
   Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do:
   ( …)
   (c) przewozu towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma
   on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren
   budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku
   z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż
   450 litrów na opakowanie, w tym na DPPL i opakowanie duże i w ramach
   maksymalnych ilości podanych w 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające
   uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu.
   Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7.
   Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich
   zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji, nie podlega niniejszemu
   wyłączeniu;

   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Mariusz

  13 marca 2019

  Witam Pani Sylwio.
  Czasami zdarza mi się przewozić adr na wyłączeniu. Załadowca oczywiście informuje mnie o tym i do listu przewozowego dołączone są dokumenty informujące o tym fakcie. Męczy mnie jednak temat przejazdu przez tunel w Niemczech kategorii E. Czy jeśli wiozę adr na wyłączeniu to mogę jechać takim tunelem, czy jest to uzależnione od ilości towaru niebezpiecznego jaki przewożę w skrzyni ładunkowej?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   21 marca 2019

   Panie Mariuszu,

   to zależy jakie stosuje Pan wyłączenie.
   zasada jest taka, że jesli nie jedzie Pan z pomarańczowymi Tablicami to nie ma ograniczeń tunelowych.
   Wyjątkowo jeżeli przewozi Pan ładunek LQ powyżej 8 t i tym samym ma obowiązek oznakowania pojazdu tablicami LQ to obowiązuje zakaz wjazdu do tuneli kategorii E.

   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Iza

  23 maja 2019

  Pani Sylwio, zlecono mi przewóz freonu 134a oraz 410a w ramach usługi transportowej. Czy jest to substancja którą należy przewozić jako towar niebezpieczny? Są to butle 13,6 kg każda.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   24 maja 2019

   Dzień dobry Pani Izo,

   gaz chłodniczy 134a należy przewozić jako towar niebezpieczny powinieważ jest zaklasyfikowany jako UN 3340 1,1,1,2-CZTEROFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R134A)
   gaz 410a też jest klasyfikowany jako niebezpieczny ale w kartach charakterytyki podawane są różne numery UN.
   Oczywiście w zależności od ilości tego gazu można zastosować wyłączenia spod przepisów.
   Więcej na temat wyłączeń proszę szukać tutaj :

   Pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Janusz

  25 lipca 2019

  Pani Sylwio, czy przewożąc transportem drogowym urządzenie chłodnicze napelnione gazem R290 -Ilość w układzie 120 gram (W sumie przewoze 10 takich urządzeń czyli mamy 1,2 kg gazu) czy musze stosowac oznakowanie jak dla ADR oraz czy sa jakies limity przewozu talich ilosci gazu w urzadzeniach chlodniczych? Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam Janusz.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   26 lipca 2019

   Dzień dobry Panie Januszu,

   najlepiej będzie zastosować wyłączenie spod przepisów 1.1.3.1
   Przepisy ADR nie mają zastosowania do:
   (b) przewozu maszyn lub urządzeń niewymienionych w niniejszym załączniku, które
   mogą zawierać towary niebezpieczne w swoich podzespołach lub w wyposażeniu,
   pod warunkiem, że zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się tych towarów
   w normalnych warunkach przewozu;

   jeśli zastosujemy to wyłączenie to możemy urządzenia przewozić bez spełniania wymagań ADR.

   pozdrawiam
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Janusz

  25 lipca 2019

  Pani Sylwio, czy są jakieś limity przewozu urządzeń chłodniczych napelnionych gazem r290. W sumie jest 1,2 kg gazu we wszystkich urządzeniach. Czy należy stosować przepisy ADR? Proszę o informację i dziękuję.

 • Reply

  Anna

  29 sierpnia 2019

  Dzień dobry,
  Firma odbierająca odpady m.in. świetlówki, kondensat olejowy przesłała do podpisania oświadczenie, że oddawane odpady nie wymagają transportu ADR. Jednocześnie firma ma pozwolenie na transport ADR.
  Czy faktycznie świetlówki i kondensat olejowy nie podlegają transportowi ADR bez względu na ilości?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   9 września 2019

   Dzień dobry Pani Anno,
   Państwo jako nadawcy odpadów niebezpiecznych macie obowiązek zaklasyfikować odpady niebezpieczne do właściwego numeru UN. Zanim Panstwo podpiszecie jakiekolwiek oświadczenie warto skonsultować się ze specjalista w celu prawidłowego zaklasyfikowania odpadów niebezpiecznych.

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Szymon

  30 grudnia 2019

  Witam, mam pytanie dotyczące przewozu brudnego oleju napędowego do utylizacji. Wykonujemy usługi czyszczenia zbiorników, z reguły powstaje tam ok 100 litrów odpadu ropopochodnego. Dostarczając to do utylizacji czy musimy mieć ADR czy można to potraktować jak działalność pomocnicza?
  Dziękuję i pozdrawiam

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   31 grudnia 2019

   Panie Szymonie,

   ważna jest oczywiście klasyfikacja oleju napędowego – numer UN pod którym będzie przewożony odpad. Jeżeli odpad będzie przewożony jako UN 3082 Odpad Materiał Zagrażający Środowisku Ciekły to przewóz w sztukach przesyłki do 1000 l na jednostkę transportową (pojazd) może skorzystać z wyłączenia na podstawie kategorii transportowej – 1.1.3.6 ADR.
   Pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Magda

  29 stycznia 2020

  Witam ja mam pytanie dotyczące dozorów. Czy jest jakas substancja która może byc przewożona beczką bez dozorów. Słyszałam kiedyś iż sądzę można przewozić nie mając dozorów.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   2 lutego 2020

   Dzień dobry Pani Magdaleno,

   żeby móc odpowiedzieć Pani na to pytanie musi Pani sprecyzować co oznacza według Pani „dozór”.

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Marcin

  20 lutego 2020

  Witam serdecznie.
  Czy jest możliwość przewiezienia 12 kilogramowej butli z gazem R134a
  . Do klimatyzacji.
  Na własny użytek.
  Są jeszcze chyba butle 5 kg. Nie wiem czy jest jakaś różnica.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   2 marca 2020

   Dzień dobry Panie Marcinie,

   12 kg gazu R134a może Pan przewieźć bez ADR, nie ma znaczenia czy butla będzie miała 5 kg czy 12.

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Kamil

  20 lutego 2020

  Witam ile litrow paliwa można przewozić w samochodzie dostawczym w kartnistrach lub beczkach 30L bez ADR?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   2 marca 2020

   Dzień dobry,

   przewóz paliwa jako ładunek

   ON – 1000 l,
   PB – 333 l

   należy jednak pamietać że niezbędny jest dokument przewozowy, gaśnica 2 kg oraz obowiązkowo kierowca powinien przejść szkolenie stanowiskowe.

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Leszek Rumiński

  3 marca 2020

  Witam mam pytanie czy prowadząc działalność mogę wykonywać usługi dla transportu tlenu sprężonego dla butli na maksymalne ciśnienie do 200 bar. przy 15 stop. celcjusza. Moje pytanie czy muszę mieć kurs do transportu materiałów niebezpiecznych ADR .Nad mienie tylko że są to butle tlenowe które są w torbach ratowniczych PSP R-1.

 • Reply

  Michał

  23 marca 2020

  Witam serdecznie Pani Sylwio,
  moje pytanie dotyczy przewozu beczki (200 l) z alkoholem izopropylowym. Szczelnie zapakowane przez producenta.
  Czy można przewieź taki materiał wraz z innymi materiałami na naczepie ciężarówki bez żadnych oznaczeń?
  Bądź alternatywnie czy mogę taką beczkę nadać kurierem?
  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Pozdrawiam,
  Michał

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   24 marca 2020

   Dzień dobry Panie Michale,

   proszę sprawdzić w karcie charakterystyki jaki jest przypisany nr UN oraz grupa pakowania, wówczas sprawdzamy kategorię transportową i jeżeli ładunek nie przekracza limitów to możemy skorzystać z przewoźnika bez uprawnień ADR. Nie oznacza to jednak że firmy kurierskie przyjmą taki ładunek ponieważ nadal to są materiały niebezpieczne tylko w mniejszych ilościach a kurierki (nie wszystkie) unikają ADR.
   Więcej na temat zwolnienie może Pan przeczytać tutaj:
   http://niebezpiecznalogistyka.pl/zwolnienia-adr/

   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Kuba

  23 marca 2020

  Witam serdecznie , mam do przewiezienia ok 3 palet plynow do spryskiwaczy , czy jest to wtedy adr? Nie jestem wgl w temacie. Dziekuje za odp.

 • Reply

  Tomasz

  26 marca 2020

  Dzień dobry,
  Chciałbym Panią zapytać, czy można przewozić na zestawie niskopodwoziowym maszyny do robót drogowych wyposażone w dwie butle z gazem do zasilania tejże maszyny (oczywiście spięte i zabezpieczone przed przemieszczaniem) i czy jest jakieś wyłączenie z ADR? Czy też należałoby zdemontować te butle na czas transportu i przewozić zabezpieczone w osobnym pojeździe? Czy gdzieś w przepisach mogę znaleźć odpowiedź? Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam

 • Reply

  Michał

  3 czerwca 2020

  Dzień dobry,
  czy bez uprawnien ADR mogę przewozic kartusze gazowe do kuchenki turystycznej cv 470+ w ilości 10-20 sztuk?

  * sklad 450 mieszanki: 80% butan, 20% propan, odporne na temp. do -5’C

  Pozdrawiam,
  Alicja

 • Reply

  Krzysztof

  22 czerwca 2020

  Dzień Dobry.

  Proszę o informację odnośnie możliwości przewozu 3 szt pojemników DPPL z zawartością oleju napędowego (1000l każdy).
  Czy mogę wykonać przewóz samochodem dostawczym, czy samochód musi mieć dodatkowe wyposażenie, czy spełniać dodatkowe wymagania?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   23 czerwca 2020

   Dzień dobry Panie Krzysztofie,

   w podanej przez Pana sytuacji, przewóz ładunku wymaga spełnienia wymogów ADR dotyczących szkolenia kierowcy, wyposażenia pojazdu, oznakowania pojazdu, dokumentacji transportowe i obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa, który pomoże państwu spełnić wszelkie wymagania zawarte w przepisach.
   Proszę również pamiętać o przepisach SENT, które w tej sytuacji również bedą obowiązywać.
   Zapraszam do wspólpracy 🙂

   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

   • Reply

    Lukasz

    19 lipca 2020

    Dzien dobry, chcialbym zalytac w jakiej ilosci mozna przewozic argon w 8litrowych butlach gazowych zabezpieczonych plomba. Czy jest w ogole mozliwe przewozenie tego gazu bez adr w celach dystrybucyjnych? Jesli tak to w jakiej ilosci? Pozdrawiam,

    Lukasz

 • Reply

  Paula

  16 lipca 2020

  Dzień dobry,
  czy jest mi Pani w stanie wskazać kody odpadów niebezpiecznych, które w transporcie nie są towarami niebezpiecznymi i można je przewozić bez ADR?

  Czy przewóz samochodem ciężarowym towaru o kodzie 08 01 15* wymaga ADR? Czy samochód musi mieć dodatkowe wyposażenie, czy spełniać dodatkowe wymagania?
  
  Pozdrawiam.
  Paula

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   15 marca 2021

   Dzień dobry,

   niestety każdorazowo należy sprawdzać warunki klasyfikacyjne dla odpadów. Nie ma ujednoliconej listy.
   Przy przewozie odpadów niebezpiecznych warto skonsultować się z doradcą ds. bezpieczeństwa i określi warunki klasyfikacyjne (nr UN, grupe pakowanie, prawidłową nazwę przewozową).

 • Reply

  Krzysztof

  20 lipca 2020

  Dobry wieczór.
  Mam ofertę pracy w firmie dostarczającej tlen medyczny do chorych w domach. W busie zamontowany jest zbiornik 450l. W nim skroplony gaz. Muszę dojechać do pacjenta i nabić jego butlę na miejscu. Czy w takim wypadku jest to cysterna? Czy wystarczy mi podstawowy ADR. Jeżeli wogóle potrzebuję ADR to jakie dokumenty będą wymagane na teansport. Pracodawca zapewnia mnie, że nie potrzebuję ADR.

 • Reply

  Wojciech

  28 listopada 2020

  Dzień dobry przewozimy butle z tlenem sprężonym un1072 na wyłączeniu 1.1.3.1(e) czy ilości przewożone musimy wykazywać w sprawozdaniu rocznym? Będę wdzięczny za odpowiedz:)

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   15 marca 2021

   Dzień dobry,

   towaru niebezpieczne przewożone z zastosowanie wyłączeń nie są ujmowane w sprawozdaniu rocznym doradcy ds. bezpieczeństwa.

   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Dariusz

  2 lutego 2021

  Dzień dobry,
  Provision 291 stanowi o wyłączeniu spod ADR urządzeń chłodniczych i komponentów urz. chłodniczych zawierających mniej niż 12 kg gazu palnego ( jako czynnika chłodniczego) . Pytanie – jeśli urządzenie chłodnicze składa się np. z dwu niezależnych zamkniętych obiegów chłodniczych ( ale konstrukcyjnie stanowią jedno urządzenie) to te 12 kg odnosi się do całego urządzenia czy do każdego z oddzielnych obiegów . Pozdrawiam .

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   15 marca 2021

   Dzień dobry,

   przepis szczegółowy brzmi:
   Gazy skroplone palne powinny znajdować się w zespołach urządzenia
   chłodniczego. Zespoły te powinny być zaprojektowane i zbadane na ciśnienie, co
   najmniej 3-krotnie wyższe od ciśnienia roboczego tego urządzenia. Urządzenia
   chłodnicze powinny być zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem obecności
   w nich gazu skroplonego, w sposób wykluczający, w normalnych warunkach
   przewozu, rozerwanie lub pęknięcie zespołów znajdujących się pod ciśnieniem.
   Urządzenia chłodnicze i podzespoły urządzeń chłodniczych nie podlegają
   przepisom ADR, jeżeli zawierają mniej niż 12 kg gazu.

   moim zdaniem limit dotyczy całego urządzenia.

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Michał

  13 marca 2021

  Dziendobry, mam pytanie czy mogę przewozić busem,spirytus ,alkoho etylowy do jakiej ilości, ostatnio wiozlem 13szt ×20 l,czy muszę mieć adr

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   15 marca 2021

   Dzień dobry,

   na samym początku należałoby zajrzeć do karty charakterystyki substancji chemicznej i zobaczyć jej klasyfikacja ( nr UN i grupę pakowania) potem sprawdzić jaką kategorię transportową ma dany towar i zobaczyć limity w tabeli 1.1.3.6 – jeśli te limity nie są przekroczone to może Pan ten towar przewieźć pamiętając jednak o 2 kg gaśnicy jako wyposażeniu dodatkowym oraz szkoleniu stanowiskowym, które dla osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych korzystających z wyłaczeń jest obowiązkowy. Jeśli Pan przejdzie takie szkolenie bez problemu bedzie Pan potrafił sprawdzić czy ładunek można przewozić z ADR czy bez.

   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

   • Reply

    Michał

    15 marca 2021

    Dzieńdobry dziekuje za informacje,to jest nr un 1170 etanol,

 • Reply

  Jacek

  13 maja 2021

  Witam
  Mam następujące pytanie: czy w przypadku zakupu przez firmę np. 10 butli 11kg z UN 1965 (poniżej 333) powiedzmy na stacji benzynowej, do celów remontowych w siedzibie firmy i przewozu własnym transportem można skorzystać z wyłączenia 1.1.3.1 (c), czy należy stosować 1.1.3.6? Gaz jest wykorzystywany do prac remontowych i produkcyjnych.

 • Reply

  Paweł Socha

  22 września 2021

  Mam pytanie. Czy możemy wysyłać butle z gazem Argon lub mieszanka Argo /Co2 za pomocą firm kurierskich? Czy oni mogą korzystać z tych wyłączeń.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   4 października 2021

   Dzień dobry Panie Pawle,

   każdorazowo należy się kontaktować z firmą kurierską i sprawdzać czy jest to zgodne z ich regulaminem.
   Pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Marzena

  29 marca 2022

  Dzień dobry , mam pytanie odnośnie transportu zbiornika ciśnieniowego poj.18360 l ,który będzie wypełniony azotem 0,5 bar . Czy podlega pod ADR ?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   30 czerwca 2022

   Dzień dobry

   myslę, że w tej sytuacji warto zastosować poniższe wyłączenie całkowite:
   (f) przewozu próżnych nieoczyszczonych stacjonarnych zbiorników magazynowych, które
   zawierały gazy klasy 2 grup A, O lub F, materiały klasy 3 lub 9, należące do II lub III
   grupy pakowania, lub pestycydy klasy 6.1, należące do II lub III grupy pakowania, pod
   następującymi warunkami:
   – wszystkie otwory, z wyjątkiem otworów dla urządzeń obniżających ciśnienie (jeżeli
   występują), są zamknięte hermetycznie;
   – zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych
   warunkach przewozu; oraz
   – ładunek jest unieruchomiony w łożach, w klatkach lub w innych urządzeniach do
   manipulowania lub jest zamocowany na pojeździe lub w kontenerze, w taki sposób, że
   nie nastąpi jego obluzowanie lub przesunięcie w normalnych warunkach przewozu.
   7
   Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do stacjonarnych zbiorników magazynowych, które
   zawierały materiały wybuchowe odczulone lub materiały, których przewóz jest zabroniony
   przez ADR
   pozdrawiam
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Krzysztof

  22 czerwca 2022

  Dzień dobry.
  Czy przewóz np. 30 pustych bębnów stalowych tj beczek 200 ltr o kodzie 15 01 10 do utylizacji PODLEGA ADR? Czy liczy się ilość? Np. beczki po oleju…
  Przewóz firmowy… Nie na potrzeby własne.
  Pozdrawiam.

 • Reply

  Andrzej

  11 października 2022

  Dobry wieczór. Mam pytanie odnośnie przewozu pustych butli od gazu propan-butan. Czy można je przewozic bez zezwolenia ADR, a jeśli tak to w jakiej maksymalnie ilości? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   9 grudnia 2023

   Dzień dobry,
   próżna nieoszczędzone opakowania (w tym również po gazie propan butan) można przewozić bez ograniczeń ilościowych bez ADR – kierowca jednak powinien przejść szkolenie stanowiskowe ADR, które przeprowadzamy ( w formie online) raz w miesiącu i na które serdecznie zapraszam: https://niebezpiecznalogistyka.pl/szkolenia/
   Pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

Dodaj komentarz

29 − 28 =