Szkolenia ADR

Szkolenia stanowiskowe ADR

Kalendarz szkoleń Niebezpieczna Logistyka

Szkolenia stanowiskowe ADR o tym nie mówi się za często. Chyba każdy w swoim zakładzie pracy przechodził szkolenia BHP, ponieważ  pracodawcy mają świadomość, że nawet pracownik biurowy musi mieć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia transportowe to większość uważa, że dotyczą one jedynie kierowców. A tak nie jest. Przepisy umowy ADR przewidują, że każda  osoba, której obowiązki i odpowiedzialność  dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych  jest zobowiązana odbyć odpowiednie przeszkolenie adekwatne do jego obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenia  te  dotyczą również  kierowców przewożących materiały niebezpieczne bez obowiązku wywieszania pomarańczowych tablic – czyli korzystających z wyłączeń.

Czyli dokładnie kogo szkolić?

Wymóg szkolenia dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR ( 8.2.3 ADR).

Kiedy szkolić?

Szkolenie powinno być przeprowadzone przed podjęciem swoich obowiązków przez pracownika. W rzeczywistości szkolenie przeprowadzane jest już w trakcie pracy. Jest to zgodne z przepisami, pod warunkiem, że do tego czasu pracownik wykonuje czynności pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej.

Jaki jest charakter szkolenia?

 Szkolenie powinno mieć formę określoną poniżej, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i obowiązków pracownika.
 • szkolenie ogólne dotyczące ogólnych  wymagań zawartych w przepisach o przewozie  towarów  niebezpiecznych;
 • szkolenie stanowiskowe – pracownicy powinni przejść szczegółowy instruktaż  z  zakresu przepisów o przewozie  materiałów  niebezpiecznych ściśle odpowiadający ich odpowiedzialności i obowiązkom;
 • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa – pracownicy powinni być zapoznani z zagrożeniami stwarzanymi przez towary niebezpieczne, powinni  uzyskać podstawowe informacje dotyczące postępowania w razie wypadku oraz procedur ratowniczych.
Należy pamiętać, że jeśli przewóz towarów niebezpiecznych związany jest z transportem kombinowanym, pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami dotyczącymi innych rodzajów transportu. Czyli jeśli np. firma spedycyjna organizuje transport multimodalny z wykorzystaniem transportu drogowego i morskiego, to jej pracownicy powinni być zaznajomieni na równi z wymaganiami przepisów ADR jak i przepisów IMDG ( kodeks morski). Dodatkowo, jeśli mamy do czynienia z towarami wysokiego ryzyka, to zgodnie z przepisami, szkolenia powinny również obejmować informacje na temat ochrony towarów niebezpiecznych. . Jeżeli w przedsiębiorstwie  obowiązuje plan ochrony to wówczas  szkolenie   powinno  obejmować  również  informacje o tym planie. O jego dostępności, zakresie obowiązywania.

Kto może przeszkolić moich pracowników?

Najprościej, najszybciej, najlepiej i najtaniej to jest wówczas, kiedy szkoleniem stanowiskowym ADR zajmuje się wyznaczony przez przedsiębiorstwo doradca ADR.  Może się jednak zdarzyć, że doradca nie może, nie chce, nie ma czasu ( sugeruję zmianę takiego doradcy) , wówczas możemy skorzystać z usług firm szkoleniowych, mających odpowiednio przeszkoloną kadrę, składającą się z doradców ADR. Koszt takiego szkolenia wynosi od 200 do 300 zł za osobę.

A jeśli nie przeszkolę to co?

Kara za nieprzeszkolenie pracowników wynosi 2000 zł. Dla jednym to będzie dużo, dla innych mało. Rzecz w tym, że pracownik, który ma profesjonalnie zajmować się przygotowaniem i organizacją transportu, czy też załadunkiem, rozładunkiem towarów niebezpiecznych, musi mieć odpowiednią wiedzę, żeby wykonywać swoje obowiązki dobrze i odpowiedzialnie. Jakość i bezpieczeństwo pracy jest tutaj kluczowe. Przy okazji podczas szkolenia pracownicy poznają swojego doradcę, tym samym łatwiej im będzie wyrobić sobie nawyk częstych konsultacji. Wychwycone oraz rozwiązane mogą być problemy czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Z mojego punktu widzenia doradcy zauważam same zalety częstych szkoleń ( i  nie chodzi o to że zarabiam dodatkowe pieniądze – bo tak nie jest:)) . Jest to bowiem czas w których spotykam się z pracownikami, próbuję przełamać barierę nadrzędności, poznaję specyfikę pracy przedsiębiorstwa, zdobywam doświadczenie szkoleniowe. Same zalety. Jedyną wadą może być to, że pracownicy w czasie szkolenia są oderwani od swoich miejsc pracy. Ale to jest chyba niewielki koszt. Sylwia Zielińska Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

4 komentarze

 • Reply

  Bartosz Wyrębkiewicz

  17 stycznia 2020

  Witam,
  Jak interpretować zapis Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 USTAWY z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych?
  Nie ma w niej mowy, o tym że obowiązkowi przeszkolenia stonowiskowego nie podlegają kierowcy posiadający zaświadczenie ADR. Dopiero w Umowie ADR jest ten zapis w dziale 8.3. Co ma wyższą moc prawną umowa czy ustawa? Jako doradca mam obowiazek szkolić także kierowców posiadających zaświadczenie że względu na zapis Art. 14.1 wyżej wymienionej ustawy??? Przypomnę poniżej zapis z ustawy:
  Art. 14. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany
  przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, koleją
  i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub
  wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów
  niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do
  odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo
  uzupełnianie w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu
  towarów niebezpiecznych.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   18 stycznia 2020

   Dzień dobry Panie Bartoszu,

   szkolenia stanowiskowe prowadzi się dla kierowców, którzy nie mają zaświadczenia ADR. Przepisy umowy ADR są w tej sprawie dominujące 🙂 Ale moim zdaniem coroczne krótkie szkolenie dla kierowców lub chociaż szkolenie wówczas gdy zmieniają się przepisy jest jak najbardziej wskazane (ale nie obowiązkowe).
   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Mario

  13 września 2022

  Dzień dobry, czy szkolenie ADR może zostać przeprowadzone za pomocą platformy e-lerningowej? Chodzi mi o zasadę a nie o wyjątek na skutek COVID. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o formie przeprowadzenia szkolenia.
  Pozdrawiam

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   9 grudnia 2023

   Dzień dobry,
   nie niestety, szkolenie ADR dla kierowców nie może być poprowadzone na platformie e-learningowej.
   Pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

Dodaj komentarz

77 − = 72