Browse Tag by szkolenia spedycji
Szkolenia ADR

Szkolenia stanowiskowe ADR

Kalendarz szkoleń Niebezpieczna Logistyka

Szkolenia stanowiskowe ADR o tym nie mówi się za często. Chyba każdy w swoim zakładzie pracy przechodził szkolenia BHP, ponieważ  pracodawcy mają świadomość, że nawet pracownik biurowy musi mieć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia transportowe to większość uważa, że dotyczą one jedynie kierowców. A tak nie jest. Przepisy umowy ADR przewidują, że każda  osoba, której obowiązki i odpowiedzialność  dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych  jest zobowiązana odbyć odpowiednie przeszkolenie adekwatne do jego obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenia  te  dotyczą również  kierowców przewożących materiały niebezpieczne bez obowiązku wywieszania pomarańczowych tablic – czyli korzystających z wyłączeń.

Czyli dokładnie kogo szkolić?

Continue Reading