Doradca IMDG, IMDG

Segregacja towarów niebezpiecznych

Segregacja towarów niebezpiecznych jest procesem oddzielenia od siebie dwóch substancji niebezpiecznych, które mogą ze sobą reagować w sposób zwiększający podstawowe zagrożenia. W przepisach IMDG mówimy wówczas o niezgodności substancji niebezpiecznych. W transporcie drogowym podobną funkcję pełnią zakazy ładowania razem, ale w porównaniu do segregacji są zdecydowanie łatwiejsze do zastosowania.

Oddzielenie uzyskuje się na statku poprzez zachowanie pewnych określonych odległości pomiędzy niezgodnymi towarami niebezpiecznymi, zastosowanie oddzielenia grodzami bądź całymi pokładami lub przez kombinację wszystkich powyższych sposobów.

W kodeksie IMDG zastosowano cztery sposoby oddzielania:

  • z daleka od,
  • oddzielone od,
  • oddzielone całym przedziałem lub ładownią,
  • oddzielone wzdłuż całym przedziałem lub ładownią od.

Nie brzmi to dobrze, fakt…

Wyjaśnijmy więc dokładnie na czym te sposoby polegają:

  1. „Z daleka od” – dwa towary niebezpieczne, o niezgodnych właściwościach mogą być przewożone w tej samej ładowni, pomieszczeniu ładunkowym lub na pokładzie pod warunkiem, że minimalna odległość między tymi towarami wynosi 3 metry.
  1. „Oddzielone od” – w tym wypadku oznacza to, że dwa niezgodne towary niebezpieczne należy umieścić w różnych ładowniach lub pomieszczeniach. Istnieje możliwość oddzielenia pionowego w tych pomieszczeniach pod warunkiem, że oddzielający pokład jest ognioodporny i szczelny. Na pokładzie natomiast między towarami niebezpiecznymi należy zachować odległość co najmniej 6 metrów.
  2. „Oddzielone całym przedziałem lub ładownią” – oznacza oddzielenie pionowe lub poziome. Jeżeli pokłady oddzielające niezgodne towary niebezpieczne nie są ogniotrwałe i szczelne na przecieki, możliwe jest wówczas jedynie oddzielenie wzdłuż przez cały przedział lub ładownię. Na pokładzie ładunki niezgodne powinny być oddalone od siebie na 12 metrów. Taką samą odległość należy zachować gdy jedne towary są sztauowane na pokładzie a drugie na górnym międzypokładzie.
  3. „Oddzielone wzdłuż całym przedziałem lub ładownią od” – w tym wypadku oddzielenie pionowe nie jest wystarczające. Między niezgodnymi towarami niebezpiecznymi musi być zachowana odległość 24 metrów.

No dobrze skoro już wiemy w jaki sposób segregować towary niebezpieczne które są ze sobą niezgodne, to może byśmy się teraz skupili nad tym które towary niebezpieczne w stosunku do siebie mają złe oddziaływanie.

Tabela Segregacji IMDG.jpg

1 – z daleka od

2 – oddzielone od

3 – oddzielone całym przedziałem lub ładownią

4 – oddzielone wzdłuż całym przedziałem lub ładownią od

X – oznacza, że segregację należy sprawdzić na liście towarów niebezpiecznych.

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Dodaj komentarz

66 − = 62