ADR, Świadectwo dopuszczenia

Świadectwo ADR – dopuszczenie pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych.

Czy każdy pojazd może przewozić towary niebezpieczne? A może potrzeba są odpowiednie dokumenty, świadectwa, dopuszczenia? Te z pozoru dość niewinne problemy sprawiają niekiedy uczestnikom transportu towarów niebezpiecznych spore problemy.  Dzisiejszy wpis ma na celu jednoznaczne usystematyzowanie wymagań dotyczących pojazdów.

Na samym wstępie wyraźnie zaznaczę – Świadectwo ADR  dopuszczenie pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych dotyczy jedynie pojazdów cystern, pojazdów baterii oraz pojazdów ( wraz z ciągnikiem siodłowym ) przewożących materiały wybuchowe klasy 1. Czyli dla pojazdów typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU.

Kategoria pojazdu OX nie występuje w ADR 2017 i świadectwa dla tego typu pojazdów OX będą wydawane zgodnie z ADR 2015.

Pojazd przewożący towary niebezpieczne w sztukach przesyłki, czyli w opakowaniu, nie musi posiadać dodatkowych badań technicznych, uzyskiwać żadnych dodatkowych dokumentów. Oczywiście pojazd ten musi być sprawny, posiadać aktualne badania techniczne ( jak każdy samochód), musi być prawidłowo wyposażony oraz oznakowany. Ale to tyle. Nie dajcie się naciągać na „badania ADR” – niestety takie przypadki jeszcze się zdarzają.

Świadectwo ADR – procedura wydania.

UWAGA: Dotyczy jedynie pojazdów  cystern, pojazdów baterii oraz pojazdów ( wraz z ciągnikiem siodłowym ) przewożących materiały wybuchowe klasy 1. 

Świadectwo  dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych ADR wydawane jest przez Transportowy Dozór Techniczny,  na pisemny wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu.  Na stronie TDT podany jest wzór wniosku.

Wypełniony wniosek składamy się  w sekretariacie właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego. A do wniosku tego musimy dołączyć:

Dla pojazdów  EX II i EX III – przewożących materiały wybuchowe klasy 1.

 • Oryginał zaświadczenia badania technicznego wykonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzający spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych. Czyli w przypadku obowiązku wydania świadectwa dopuszczenia potrzebne jest specjalistyczne, dodatkowe badanie techniczne. Wzór zaświadczenia.
 • Dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia. Nie dotyczy to pojazdów dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty na konto TDT w wysokości 150 zł, a  w przypadku wniosku o wydanie wtórnika opłaty w wysokości 20 zł.
 • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego – poświadczoną za zgodność z oryginałem.
 • Kopie dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu. Z  taką sytuacją mamy do czynienia jeśli pojazd jest leasingowany.
 • Dla pojazdu EX III – wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu ( lub typu WE pojazdu), lub świadectwa zgodności typu ( lub typu WE), jeżeli pojazd był homologowany wg Dyrektywy 2007/46/WE, potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem typu EX III, lub
 • poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 Umowy ADR w zakresie pojazdu typu EX III, lub
 • kopia decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70 zo. ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub
 • kopia decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art 70 pz. ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • W przypadku pojazdów wytworzonych w ilości jednej sztuki rocznie – poświadczenie od producenta pojazdu potwierdzające ten fakt oraz oświadczenie o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 Umowy ADR w zakresie pojazdu typu EX III.
  [wysija_form id=”1″]

Dla pojazdów cystern ( naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU.

 • Oryginał zaświadczenia badania technicznego wykonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzający spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych. Wzór zaświadczenia. 
 • Poświadczona kserokopia protokołu z badania technicznego cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych wydanego przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego. Może być również kopia protokołu wraz z jego oryginałem w celu jego potwierdzenia.
 • Potwierdzenie wniesienia opłat zgodnie z  art 34 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym – ustawa nie wskazuje dokładnie wysokości opłat, więc warto zadzwonić i dopytać 🙂
 • Powyższe nie wyklucza oczywiście obowiązku dołączenia dodatkowo potwierdzenia wniesienia opłaty na konto TDT w wysokości 150 zł, a  w przypadku wniosku o wydanie wtórnika opłaty w wysokości 20 zł.
 • Dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia. Nie dotyczy to pojazdów dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy.
 • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu/ pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu.
 • Kopie dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu. Z  taką sytuacją mamy do czynienia jeśli pojazd jest leasingowany.

Ważne jest żeby pamiętać, że upoważniony przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego pracownik wystawia świadectwo dopuszczenia pojazdu ważne na okres nie dłuższy niż termin najbliższego badania technicznego pojazdu. Nie zawsze świadectwo będzie wydawane na rok.

Wzór świadectwa dopuszczenia zgodny z ADR 2017. 

Pozdrawiam i zachęcam do kontaktu.

Doradca ADR/IMDG Code

Sylwia Zielińska – Doradca ADR/ RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Potrzebujesz skonsultować swój transport? Napisz do Nas biuro@niebezpiecznalogistyka.pl
Chcesz przeszkolić pracowników? Zapoznaj się z ofertą szkoleń – kalendarz szkoleń

4 komentarze

 • Reply

  Jacek

  13 marca 2018

  Dzień dobry.
  Skoro ADR 2017 nie przewiduje wydawania świadectwa dopuszczenia dla pojazdu OX, to jak można wystawić świadectwo dla tego pojazdu na podstawie nieobowiązujących już przepisów umowy ADR 2015.
  W chwili obecnej pojazd typu FL zastępuje pojazd typu OX.
  Chyba, że czegoś nie wiem.
  Pozdrawiam

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   14 marca 2018

   Dzień dobry Panie Jacku,

   to wynika wprost z przepisów ADR a mianowicie:
   1.6.5.4 Wymagania dotyczące konstrukcji pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX i AT zawarte
   w części 9, obowiązujące do 31 grudnia 2016 r., mogą być stosowane do 31 marca
   2018 r.
   a potem
   1.6.5.19 Odnośnie corocznego badania technicznego pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy
   lub dopuszczonych do ruchu przed 1 kwietnia 2018 r. dopuszczonych jako pojazd OX,
   mogą być stosowane nadal wymagania części 9 obowiązujące do 31 grudnia 2016 r.

   i tyle 🙂
   Pozdrawiam
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Karol Klich

  6 lutego 2019

  Dzień dobry Pani Sylwio
  Czy może mi Pani wyjaśnić lub przedstawić podstawę prawną czy pojazd typu EX II musi posiadać homologację WE jako pojazd EX II? Czy taki pojazd może to być każdy pojazd ciężarowy spełniający przepisy ADR który pozytywnie przejdzie badanie na OSKP? Często ciągniki siodłowe są homologowane jako pojazdy FL czy EX III i tu temat dla diagnostów jest klarowny, zaś sporo firm transportowych używających samochodów ciężarowych z DMC do 3.5 t chce wykonać badanie techniczne na te pojazdy jako pojazd EX II . Czy taki pojazd musi mieć homologacje jako EX II czy nie jest to konieczne?

 • Reply

  Waldek

  29 listopada 2020

  Pani Sylwio, mam pytanie odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych. Czy jest jakiś przepis, który wprost zabrania jednoczesnego przewozu w jednym pojedzie lub jednej jednostce transportowej towaru luzem i tego spakowanego w sztuki przesyłki? Analogicznie czy jest możliwy przewóz w cysternie (pojazd cysterna) i w sztukach przesyłki bądź luzem w przyczepie dołączonej do tej cysterny. Znalazłem nawet przykład oznakowania takiej jednostki, ale czy jest to zgodne z prawem. Nie znajduję przepisów, które to zabraniają.

Dodaj komentarz

30 − = 24