Odpady

Przewóz odpadów – nowe przepisy.

Jutro tj 24 stycznia 2018 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transportu odpadów. Dotychczasowa ustawa o Odpadach w sposób bardzo ogólny określała wymogi dotyczące transportu odpadów. Stan ten zmieniło rozporządzenie z 16 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Przewóz odpadów gorący temat w tym tygodniu, a mieliśmy ponad roczny okres przejściowy na to, by przygotować się wcześniej do zmian. Nowe przepisy wprowadziły szczegółowe wytyczne dotyczące środków transportu i sposobów transportowania a także oznakowywania pojazdów przewożących odpady. Warto tutaj podkreślić, że przepisy te nie mają zastosowania podczas przewozu odpadów niebezpiecznych, dla których niezmiennie stosuje się przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Główne zasady przewozu odpadów zawarte w rozporządzeniu:

 • Odpady niebezpieczne mogą być przewożone jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne. Należy jednak zabezpieczyć w taki sposób ładunek by uniemożliwić kontakt odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne.
 • Podczas transportu nie może dochodzić, z pewnymi wyjątkami, do mieszania się różnych rodzajów odpadów.
 • Należy zabezpieczyć odpady aby nie doszło do ich wysypania, pylenia czy wycieku z pojazdu. Należy również, w miarę możliwości, ograniczyć do minimum uciążliwe zapachy.
 • Podczas transportu odpadów należy je zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych ( deszcz, wiatr). Przepis mówi o odpadach, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko czy życie i zdrowie ludzi. Zastanawiam się kto w takim przypadku powinien wskazywać taki rodzaj odpadów, bo przecież to oczywiste, że to nie kierowca będzie o tym decydował. Dobrą praktyką byłoby zaznaczanie, po stronie nadawcy odpadów, że odpad ten może negatywnie oddziaływać na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. Przyszłość pokaże jaka zostanie przyjęta praktyka. 
 • Odpady zapakowane w pojemniki i worki należy ułożyć i zamocować środkach transportu w taki sposób by zapobiec ich przemieszczaniu się i przewracaniu.
 • Jeżeli pojazdem przewożone są różne rodzaje odpadów to przed przyjęciem nowego rodzaju odpadu na pojazd należy upewnić się, że pojazd nie zawiera resztek/ pozostałości po poprzednim transporcie. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy w poprzednim transporcie przewożone były odpady nie reagujące w sposób zagrażający środowisku lub zdrowiu ludzi, można nie oczyszczać pojazdu. W tej sytuacji również, moim zdaniem, nie powinien takiej decyzji podejmować kierowca. Dlatego warto jednak każdorazowo sprawdzać, czy nie zostały w pojeździe jakieś pozostałości poprzedniego ładunku. 

Dokumentacja:

Transport odpadów wykonuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów a także dane zlecającego transport. 

Dokumentem takim może jest:

 • Karta przekazania odpadu.
 • Faktura sprzedaży odpadu.
 • Podstawowa charakterystyka odpadu.
 • Dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów.
 • Inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący nie posiada dokumentów wymienionych powyżej.  W tej sytuacji można uznać, że jakikolwiek dokument zawierający te dane jest wystarczający podczas transportu. Nie ma żadnego wzoru dokumentu przewozowego dla odpadów. 

Oznakowanie pojazdu przewożącego odpady.

Środki transportu oznacza się tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
 • na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o opisanych wymiarach dopuszcza się zmniejszenie:

 • wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;
 • wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

W przypadku pojazdów przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast tablicy z napisem „ODPADY” dopuszcza się oznakowanie tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
 • na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

Tablice te umieszcza się w widocznym miejscu z przodu pojazdu, na jego zewnętrznej powierzchni. Ważne jest żeby tablice były czytelne, czyste ( nie jakoś mocno zachlapane błotem ) oraz odporne na działanie czynników atmosferycznych.

Na koniec warto zaznaczyć, że dokumentacja oraz oznakowanie nie dotyczy pojazdów przewożących inne niż niebezpieczne w ilości poniżej 100 kg  oraz odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zapraszam na zapisanie się do newslettera. [mc4wp_form id=”1343″]

Doradca ADR/IMDG Code

Sylwia Zielińska – Doradca ADR/ RID/IATA-DGR/IMDG-Code

email: sz@niebezpiecznalogistyka.pl

3 komentarze

 • Reply

  Joan

  17 maja 2018

  Mam pytanie odnośnie Annexu VII. Jest to dokument obowiązkowy w przypadku transgranicznego tranportu odpadów.
  Czy w przypadku kabotażowego transportu odpadów w Niemczech Annex VII również kierowca musi otrzymac od Załadowcy? Bardzo proszę o opowiedź w raz z jakaś podstawa prawną.

 • Reply

  Marcin

  9 maja 2019

  Mam pytanie. Czy przewoźnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadu (KPO) czy podlega kontroli?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   22 maja 2019

   Dzień dobry Panie Marcinie,

   transportujący jest zobowiązany do prowadzenia tzw. ewidencji uproszczonej (KPO). Dodatkowo prosze pamiętać, że transportujący odpady ma obowizek wpisu do BDO.
   Transport odpadów bez wpisu do BDO podlega karze od 10 000 zł.

   pozdrawiam

   Sylwia Zielińska

Dodaj komentarz

7 + 1 =