ADR, Doradca ADR

Transport ADR i żywności.

Przewóz ADR i żywności ( z racji, że nie mam grafiki z towarami niebezpiecznymi, jest o rysunek symboliczny:))

Gdyby zrobić ankietę z pytaniem: „czy towary niebezpieczne mogą być przewożone w jednym pojeździe z żywnością?”, zapewne większość odpowiedziała by instynktownie, że nie. Przecież towary niebezpieczne stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska, tym samym nie powinny być przewożone wraz z żywnością.

Tym razem większość nie ma racji. Transport ADR i żywności w jednym pojeździe jest z zasady dozwolony. Oczywiście nie mówimy tutaj o transporcie żywności szybko psującej się, dla której należy zastosować wymagania umowy ATP.

Innymi słowy żywność nie zaliczana do kategorii szybko psującej się może być przewożona z towarami niebezpiecznymi. Oczywiście od tej zasady jest kilka wyjątków.
A mianowicie: towary niebezpieczne klasy 6.1 oraz klasy 6.2 ( czyli materiały trujące i materiały zakaźne) oraz towary klasy 9  o numerach : UN 2212, UN 3215, UN 2590, UN 3151, UN 3152, UN 3245, towary te nie tyle, że nie mogą być przewożone w jednym pojeździe z żywnością, musimy jednak spełnić dość jasno sformułowane wymagania zawarte w przepisach ADR.

I tak: jeżeli towary te załadowane są w bezpośredniej bliskości żywności, artykułów spożywczych lub karmy dla zwierząt to oddzielić je:

  • ciągłymi przegrodami o wysokości co najmniej takiej jak sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi;
  • sztukami przesyłki, które nie są towarami klasy 6.1 czy klasy 6.2, oraz klasy 9 o numerach UN 2212, UN 3215, UN 2590, UN 3151, UN 3152, UN 3245 – innymi słowy innymi towarami niebezpiecznymi;
  • wolną przestrzenią o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m.

Do wyboru jedna z metod.

A jeżeli towary niebezpieczne wymienione powyżej ( klasa 6.1, 6.2 , 9 UN 2212, UN 3215, UN 2590, UN 3151, UN 3152, UN 3245)  posiadają dodatkowe opakowanie ( np są umieszczone w dodatkowym kartonie ) lub są całkowicie przykryte (przy pomocy plandeki, pokrywy z tektury lub w inny sposób) to wówczas nie trzeba ich oddzielać od żywności przegrodami, sztukami przesyłki czy wolna przestrzenią.

Podsumowując: generalnie można przewozić towary niebezpieczne z żywnością ( pod warunkiem, że nie jest to żywność szybko psująca się dla której musimy zastosować wymagania umowy ATP) bez spełniania żadnych dodatkowych wymagań. Wyjątkowo jeśli przewozimy materiały trujące lub zakaźne oraz niektóre towary klasy 9 to należy żywność zabezpieczyć przed kontaktem z tymi towarami niebezpiecznymi.

Zapraszam na zapisanie się do newslettera. [mc4wp_form id=”1343″]

Doradca ADR/IMDG Code

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/RID/IMDG-Code/IATA-DGR

Dodaj komentarz

9 + 1 =