Opakowania ADR

Opakowania ADR i ich rodzaje.

Materiały niebezpieczne przewożone w sztukach przesyłki muszą  być zapakowane  w  odpowiednie opakowania. Umowa ADR określa wymagania dotyczące konstrukcji oraz typów opakowań, odpowiedniego ich  oznakowania, badania. Zastosowanie odpowiedniego opakowania  ma kolosalne znaczenie  dla  zachowania bezpieczeństwa transportu, gdyż  używanie  nieodpowiednich opakowań może przyczynić się do zwiększenia ryzyka  uwolnienia ładunku.

Jakie  wyróżniamy  rodzaje opakowań?

Wyróżniamy  cztery  rodzaje  opakowań

Symbol Dopuszczone  opakowania

P

Opakowania  o pojemności do 450 litrów/ 400 kg netto , np. skrzynie, bębny, kanistry

IBC

Duże  pojemniki do przewozu  luzem ( DPPL) o pojemności  powyżej  450 litrów / 400 kg netto, lecz nie większej niż 3m3

R

Opakowania  metalowe  lekkie o pojemności do 40 litrów/ 50 kg netto

LP

Duże opakowania   o  pojemności powyżej 450 litrów/ 400 kg netto, lecz  nie  większej niż 3m3

 

 

Jakie  wymagania powinny spełniać opakowania przeznaczone  dla  towarów niebezpiecznych?

 

Materiały niebezpieczne powinny być pakowane  w opakowania  dobrej jakości, wystarczająco mocne  by wytrzymały wstrząsy oraz  czynności  ładunkowe występujące normalnie podczas przewozu. Opakowania powinny być wykonane i zamykane w taki sposób, aby w stanie  gotowym do przewozu uniemożliwiały jakikolwiek ubytek ich zawartości w normalnych warunkach przewozu, wskutek wibracji, zmian temperatury, wilgotności lub ciśnienia. Opakowania powinny  być zamknięte  zgodnie z instrukcją producenta opakowania. Ważne jest  by podczas przewozu na  zewnętrznych ścianach opakowania nie znajdowały się żadne niebezpieczne pozostałości materiału. Odnosi  się to zarówno  do  opakowań  nowych jak i wtórnych, regenerowanych czy przerobionych.

Opakowanie powinno być wykonane z materiałów, które przy bezpośrednim kontakcie  z znajdującym się wewnątrz  towarem niebezpiecznym nie reagują niebezpiecznie, nie  tworzą   niebezpiecznych związków ani nie powodują zmiękczenia, osłabienia lub uszkodzenia opakowania.

Dodatkowo jeszcze …

Jeżeli opakowania napełniane  są cieczami, to należy pozostawić  wolną przestrzeń gwarantującą, że nie  nastąpi ubytek cieczy, ani trwałe odkształcenie  opakowania w  wyniku powiększenia się  objętości cieczy pod  wpływem temperatury, która może  wystąpić podczas  przewozu.

Materiały ciekłe  powinny być nalewane  tylko do takich opakowań, które  są  dostatecznie odporne  na ciśnienie wewnętrzne, jakie może  nastąpić w  normalnych warunkach przewozu. Jeżeli w opakowaniu może  nastąpić wzrost ciśnienia na skutek wydzielania  się  gazu z  zawartości, to opakowanie  to powinno być wyposażone w urządzenie odpowietrzające, pod  warunkiem, że wydzielane  gazy nie  stwarzają zagrożenia  toksycznego czy pożarowego.  Urządzenie  to  powinno być wykonane w taki sposób, aby w  normalnych warunkach przewozu w przypadku, gdy opakowanie znajduje się  w  pozycji przewidzianej dla przewozu, zapobiegało ono wyciekom cieczy czy wnikaniu do wewnątrz obcych materiałów.

Jakie rozróżniamy  typy opakowań?

 

Typ opakowania określany jest kodem  składającym się  z:

 1. cyfry arabskiej wskazującej na rodzaj opakowania, np. bęben, kanister, itp.. po której następuje:
 2. dużej litery łacińskiej, wskazującej na  rodzaj materiału konstrukcyjnego, np. stal, drewno, itp.. po której, w razie  potrzeby, następuje:
 3. cyfry arabskiej wskazującej kategorię opakowania w ramach rodzaju, do którego należy dane opakowanie.

W przypadku opakowań złożonych  ( tj. opakowań składających się  z  opakowania wewnętrznego połączonego w sposób trwały, nierozdzielny z  opakowaniem  zewnętrznym) stosuje się  dwie  duże litery łacińskie, umieszczone w kodzie  na  drugiej pozycji. Pierwsza litera oznacza materiał konstrukcyjny naczynia  wewnętrznego, druga –  opakowania zewnętrznego. Natomiast w przypadku opakowań kombinowanych ( np. opakowania jednostkowe ze szkła, tworzywa sztucznego lub kamionki, umieszczone w opakowaniu zewnętrznym ) stosuje się tylko kod użytego opakowania  zewnętrznego.

Dla wskazania rodzaju opakowania  stosuje się następujące  cyfry arabskie:

 1. Bęben
 2. Zarezerwowane
 3. Kanister
 4. Skrzynia
 5. Worek
 6. Opakowanie  złożone
 1. Opakowanie metalowe  lekkie

Dla  wskazania  materiału konstrukcyjnego opakowania  stosuje się następujące litery łacińskie:

  1. Stal ( obejmuje wszystkie rodzaje  stali i sposoby obróbki powierzchniowej)
  2. Aluminium
  3. Drewno
  4. Sklejka
  1. Materiał drewnopochodny
  2. Tektura
  3. Tworzywo sztuczne
 1. Włókno
 2. Papier wielowarstwowy
 3. Metal ( inny niż stal lub aluminium)
 4. Szkło, porcelana, kamionka

I tak:


Rodzaj
Materiał Kategoria Kod
1.   Bębny A. Stal z wiekiem niezdejmowanym 1A1
z wiekiem zdejmowanym 1A2
B. Aluminium z wiekiem niezdejmowanym 1B1
z wiekiem zdejmowanym 1B2
D. Sklejka 1D
G. Tektura 1G
H. Tworzywo sztuczne z wiekiem niezdejmowanym 1H1
z wiekiem zdejmowanym 1H2
N. Metal, inny niż stal lub z wiekiem niezdejmowanym 1N1
aluminium z wiekiem zdejmowanym 1N2
2.   ( zarezerwowane)
3.   Kanistry A. Stal z wiekiem niezdejmowanym 3A1
z wiekiem zdejmowanym 3A2
B. Aluminium z wiekiem niezdejmowanym 3B1
z wiekiem zdejmowanym 3B2
H. Tworzywo sztuczne z wiekiem niezdejmowanym 3H1
z wiekiem zdejmowanym 3H2
4.   Skrzynie A. Stal 4A
B. Aluminium 4B
C. Drewno zwykłe 4C1
ze ścianami pyłoszczelnymi 4C2
D. Sklejka 4D
F. Materiał drewnopochodny 4F
G. Tektura 4G
H. Tworzywo sztuczne spienione 4H1
sztywne 4H2
5.   Worki H. Tkanina z tworzywa sztucznego bez wkładki i wykładziny wewnętrznej 5H1
pyłoszczelne 5H2
wodoodporne 5H3
H. Folia z tworzywa sztucznego 5H4
L. Włókno bez wkładki i wykładziny wewnętrznej 5L1
pyłoszczelne 5L2
wodoodporne 5L3
M. Papier wielowarstwowy 5M1
wielowarstwowy, wodoodporny 5M2
6. Opakowania złożone H. Naczynia z tworzywa sztucznego z zewnętrznym bębnem stalowym 6HA1
z zewnętrznym koszem stalowym lub skrzynią stalową 6HA2
z zewnętrznym bębnem aluminiowym 6HB1
z zewnętrznym koszem aluminiowym lub skrzynią aluminiową 6HB2
z zewnętrzną skrzynią drewnianą 6HC
z zewnętrznym bębnem ze sklejki 6HD1
z zewnętrzną skrzynią ze sklejki 6HD2
z zewnętrznym bębnem tekturowym 6HG1
z zewnętrzną skrzynią tekturową 6HG2
z zewnętrznym bębnem z tworzywa sztucznego 6HH1
z zewnętrzną skrzynią ze sztywnego tworzywa sztucznego 6HH2
P. Naczynia szklane, porcelanowe lub z kamionki z zewnętrznym bębnem stalowym 6PA1
z zewnętrznym koszem stalowym lub skrzynią stalową 6PA2
z zewnętrznym bębnem aluminiowym 6PB1
z zewnętrznym koszem aluminiowym lub skrzynią aluminiową 6PB2
z zewnętrzną skrzynią drewnianą 6PC
z zewnętrznym bębnem ze sklejki 6PD1
z zewnętrznym koszem wiklinowym 6PD2
z zewnętrznym bębnem tekturowym 6PG1
z zewnętrzną skrzynią tekturową 6PG2
z zewnętrznym opakowaniem ze spienionego tworzywa sztucznego 6PH1
z zewnętrznym opakowaniem ze sztywnego tworzywa sztucznego 6PH2
 0.      Opakowania
metalowe lekkie
A. Stal z wiekiem niezdejmowanym 0A1
z wiekiem zdejmowanym 0A2

Dzisiaj na tyle. W następnym wpisie będę poruszała temat oznakowania opakowań, jego certyfikacji. Potem nauczę was jak praktycznie wykorzystać instrukcję pakowania. Zapiszcie się na newsletter, tak by być zawsze na bieżąco z nowymi wpisami.  😀

Sylwia Zielińska
Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Potrzebujesz skonsultować swój transport? Napisz do Nas biuro@niebezpiecznalogistyka.pl

One Comments

 • Reply

  Patrycja

  27 lutego 2020

  Dzień dobry,
  czy w przypadku przewozu np. płynu do spryskiwaczy (oczywiście w ilościach hurtowych, podlegających pod ADR), certyfikacji podwinien podlegać karton [skrzynia] w które są zapakowane (jako sztuka ładunku(, czy również butla plastikowa 5l?

Dodaj komentarz

15 − 14 =