IMDG

Sztauowanie towarów niebezpiecznych.

Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, poruszę temat transportu morskiego towarów niebezpiecznych. Wpisy o transporcie morskim zacznę od tematyki niewystępującej w transporcie drogowym a więc od sztauowania oraz segregacji.

Sztauowanie towarów niebezpiecznych to jest nic innego jak prawidłowe rozmieszczenie  ładunku na statku w celu  zachowania bezpieczeństwa transportu oraz ochrony środowiska. Uzależnione jest one przede wszystkim od rodzaju towaru niebezpiecznego, ale również od rodzaju statku na którym będziemy towary niebezpieczne rozmieszczać.

Większość towarów niebezpiecznych ( poza klasą 1 – materiały wybuchowe) ma przypisane 5 kategorii sztauerskich. Znajomość tych kategorii daje możliwość wybrania:

  • odpowiedniego rodzaju statku, oraz
  • położenia na jednostce ( do wyboru na lub pod pokładem).

Dla prawidłowego rozmieszczenia ładunku niebezpiecznego dzielimy statki jedynie na trzy kategorie:

  1. Statki towarowe – przeznaczone do przewozu ładunków, które mogą zabierać pasażerów w liczbie nieprzekraczającej 12 osób;
  2. Statki pasażerskie – liczba pasażerów nie przekracza 25 osób lub jeden pasażer przypada na 3 m  długości całkowitej statku.
  3. Inne statki pasażerskie – statki których limit pasażerów jest przekroczony.

Kategorie sztauerskie dla klas 2-9.

Kategoria sztauerska Rodzaj statku Lokalizacja
 

A

 

Statki towarowe i pasażerskie  

Na i pod pokładem

Inne statki pasażerskie
 

B

 

Statki towarowe i pasażerskie Na i pod pokładem
Inne statki pasażerskie Na pokładzie
 

C

 

Statki towarowe i pasażerskie  

Na pokładzie

Inne statki pasażerskie
 

D

 

Statki towarowe i pasażerskie Na pokładzie
Inne statki pasażerskie Zabronione
 

E

 

Statki towarowe i pasażerskie Na i pod pokładem
Inne statki pasażerskie Zabronione

Kategorię sztauerską możemy odnaleźć w kolumnie 16A listy towarów niebezpiecznych ( rozdział 3.2 kodeksu IMDG ).  Każdy numer UN ma przypisaną właściwą kategorię sztauerską ( dla klas 2-9 – jest to kategoria podana symbolem literowym A-E dla materiałów wybuchowych klasy 1 podana symbolem cyfrowym 01-05).

Kategorie sztauerskie dla materiałów wybuchowych klasy 1.

Kategoria sztauerska Rodzaj statku Lokalizacja
01 Statki towarowe Na pokładzie w zamkniętej jednostce transportowej lub pod pokładem
Statki pasażerskie Na pokładzie w zamkniętej jednostce transportowej lub pod pokładem
02 Statki towarowe Na pokładzie w zamkniętej jednostce transportowej lub pod pokładem
Statki pasażerskie Na pokładzie w zamkniętej jednostce transportowej lub pod pokładem w zamkniętej jednostce transportowej ( zgodnie z 7.1.4.4.5 IMDG)
03 Statki towarowe Na pokładzie w zamkniętej jednostce transportowej lub pod pokładem
Statki pasażerskie Zabronione z wyjątkiem transportu zgodnego z 7.1.4.4.5 IMDG
04 Statki towarowe Na pokładzie w zamkniętej jednostce transportowej lub pod pokładem w zamkniętej jednostce transportowej
Statki pasażerskie Zabronione z wyjątkiem transportu zgodnego z 7.1.4.4.5 IMDG
05 Statki towarowe Na pokładzie w zamkniętej jednostce transportowej
Statki pasażerskie Zabronione z wyjątkiem transportu zgodnego z 7.1.4.4.5 IMDG

Wybór – na lub pod pokładem… Zdecydowanie za prosto. Dlatego jeszcze to nie koniec.
Dodatkowo w kolumnie 16A odnajdziemy następne kody, które określają dalsze wymagania. Oznakowane są one symbolami zaczynającymi się literami SW ( kodów jest 28 ).

Na przykład:

Kod sztauowania Opis
SW1 Chronić od źródeł ciepła
SW2 Z dala od pomieszczeń mieszkalnych
SW3 Powinien być transportowany w temperaturze kontrolowanej

 Na zakończenie podam cztery kody obsługowe ( również podane w kolumnie 16A):

H1 – jeśli to możliwe trzymać w suchym miejscu;

H2- jeśli to możliwe zachowaj ostrożność;

H3- podczas transportu przechowuj w chłodnym, przewiewnym miejscu;

H4- jeśli czyszczenie pomieszczeń ładunkowych musi odbywać się na morzu to należy zachować takie same standardy bezpieczeństwa jak w porcie. Do czasu oczyszczenia pomieszczenia, w których znajdował się azbest, zostaną zamknięte. Wstęp do nich jest zabroniony.

Jak sami widzicie już samo rozmieszczenie towarów niebezpiecznych na statku podlega rygorystycznym wytycznym. W następnym wpisie (mam nadzieje, że za tydzień ) przesunę się level wyżej i opiszę segregacje towarów niebezpiecznych.

Na koniec jeszcze chciałabym zaznaczyć, że pomimo tego, że transport morski towarów niebezpiecznych nie wymaga od uczestników obowiązkowego wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa to fachowa pomoc doświadczonego doradcy jest w  stanie zaoszczędzić  czas i pieniądze. Dlatego serdecznie zapraszam do współpracy.

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Dodaj komentarz

+ 19 = 24