Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

BDO Baza Danych o Odpadach – aktualne obowiązki, obsługa systemu i sprawozdawczość – szkolenie.

online

BDO Baza Danych o Odpadach – aktualne obowiązki, obsługa systemu i sprawozdawczość.     Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie online z BDO w ramach którego dowiecie się Państwo, jak prawidłowo definiować odpady oraz klasyfikować kody odpadów, wykonać/zaktualizować wpis do rejestru BDO, prowadzić ewidencję odpadów, przygotowywać sprawozdania. Obecnie ustawa o odpadach zakłada wysokie […]

550pln

Gospodarka odpadami – kompendium wiedzy. Praktyczne warsztaty BDO.

online

Gospodarka odpadami - kompendium wiedzy. Praktyczne warsztaty BDO.   Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na szkolenie online z zakresu gospodarki odpadami. Szkolenie oparte jest na najaktualniejszych obowiązujących przepisach prawnych oraz planowanych zmianach. Dzięki szkoleniu zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę jakie obowiązki spoczywają na Państwa przedsiębiorstwach oraz jak prawidłowo się z nich wywiązywać. Obecnie ustawa o odpadach zakłada […]

1050PLN

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów i zgłoszenia SENT – szkolenie

online

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów i zgłoszenia SENT. Szanowni Państwo 22 lutego 2022 roku weszły w życie nowe obowiązki i sankcje karne dotyczące przywozu do Polski oraz tranzytu przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów. Zmiany zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania […]

550PLN

Ogólne wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska dla sektora MŚP oraz system opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (KOBIZE)

online

Ogólne wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska dla sektora MŚP oraz system opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (KOBIZE)   Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu online, którego celem jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz ustaw powiązanych. Szkolenie szczególnie dedykowane jest przedsiębiorcom i pracownikom z sektora MŚP. Przedstawione zostaną […]

550pln