BDO, Ochrona Środowiska, Odpady

Obowiązek selektywnego postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.

Obowiązek selektywnego postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.

Obowiązek selektywnego postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi wejdzie w życie… ale nie 1 stycznia 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687)

Jest to ustawa zmieniająca m. in. ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2151).

W ustawie wprowadzono dwie ważne zmiany:

  1. przedłużony został termin stosowania przepisów dotychczasowych w odniesieniu do dokumentów DPR i EDPR – w nowym brzmieniu ustawy dokumenty, które będą obejmowały okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. mogą być sporządzane w dotychczasowej formie,
  2. przesunięty został termin wejścia w życie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych – na dzień 1 stycznia 2025 r.

Wprowadzone zmiany tłumaczy się zapewnieniem przedsiębiorcom dłuższego czasu na dostosowanie działalności do wykonywania nowych obowiązków, w tym również na dostosowanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami. Z drugiej strony czy to może dziwić? Przecież to nie pierwsza tego typu regulacja w gospodarce odpadami, gdzie termin wejścia w życie się przesuwa.

Dodaj komentarz

23 − = 21