Browse Tag by DGD
IMDG

DGD – Dangerous Goods Declaration

Czy wiesz jak prawidłowo wypełnić DGD – Dangerous Goods Declaration? Nieprawidłowo wypełniony DGD może narazić zdrowie i życie pracowników lądowych i morskich.

Należy pamiętać, że transporcie morskim decyzja o umieszczeniu kontenera w określonym miejscu na pokładzie statku pochodzi wyłącznie z informacji podanych w DGD. Większość zainteresowanych stron nie widzi fizycznie opakowań lub pojemników z etykietami, znakami lub tabliczkami. Oby prawidłowo zastosować zasady segregacji i sztauowania na statku należy mieć prawdziwe i dokładne dane.

Za wypełnienie DGD odpowiedzialny jest nadawca. Niestety zdarzają się sytuacje w których nadawca wypełniając DGD robi to nieprawidłowo. Może to spowodować szereg nieprzyjemnych konsekwencji.

To jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony DGD?

Continue Reading