Browse Category by Odpady Medyczne
BDO, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady Medyczne

BDO – kto musi się wpisać?

Ze względu na dużą ilość pytań o to, czy należy się zarejestrować w BDO postanowiłam przygotować krótki wpis na ten temat. Kiedy pierwotny wytwórca odpadów musi się wpisać?

Należy przede wszystkim sprawdzić, jakie wytwarzamy odpady. Mamy trzy możliwości:
 1. Odpady komunalne – są to odpady, które mogą powstawać w firmie ale są podobne do tych powstających w gospodarstwie domowym, czyli socjalno-bytowe (np. zużyte opakowania, papier zadrukowany itp.).
 2. Odpady inne niż niebezpieczne – wszystkie odpady powstające w związku z działalnością przedsiębiorstwa zgodnie z katalogiem odpadów, a które mogą być zaliczone, jako odpady komunalne.
 3. Odpady niebezpieczne – odpady zaliczone, jako odpady niebezpieczne w katalogu odpadów oraz odpady medyczne.
Sprawa wydaje się na pierwszy rzut oka oczywista ale komplikuje w momencie kiedy musimy ustalić, jakie faktycznie wytwarzamy odpady. Co zatem sprawdzić?
 1. Czy do tej pory w Państwa dokumentach kiedykolwiek pojawiła się Karta Przekazania Odpadu? Mimo, że to Państwa obowiązek, często za wytwórców KPO wystawiali odbierający odpady (bo wiedzieli jak, nadawali swoją numeracje i było im wygodnie). Oryginał KPO powinien być u Państwa. Jeżeli w Waszych dokumentach pojawiają się takie karty to musicie wpisać się do BDO (wyjątek: patrz na dole informacja o rozporządzeniu w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku ewidencji),
 2. Jeżeli nie znajdujecie Państwo Kart Przekazania Odpadów to trzeba ustalić, czy wytwarzacie odpady inne niż komunalne i czy oddajecie je we właściwy sposób. Spotkałam się kilka razy z warsztatami samochodowymi, które złom oddawały jako osoba fizyczna, a nie firma co oczywiście było błędem. Można wytwarzać odpady takie, jak świetlówki, tonery, odpady opakowaniowe (karton, folia itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp. Przykłady:
  1. Salon fryzjerski wytwarza w większości odpady komunalne ale musi się wpisać ponieważ przedsiębiorca nie może do odpadów komunalnych wrzucać odpadów niebezpiecznych. Jakie są odpady niebezpieczne? Opakowania ciśnieniowe, czyli np. po lakierze do włosów. Ponad to mogą być wytwarzane świetlówki o ile nie mamy oświetlenia typu LED i odzież robocza.
  2. Warsztat samochodowy – złom, oleje, opony plus świetlówki, sorbenty i odzież robocza,
  3. Warsztat rzemieślniczy – w zależności od działalności np. kawałki skór, materiałów i inne.
  4. Salon kosmetyczny – jeżeli wytwarza odpady odbierane, jako medyczne (np. igły, strzykawki itp.).
  5. Gabinety lekarskie i stomatologiczne – odpady medyczne.
Nie jest istotne ile odpadów wytwarza przedsiębiorca ale jakie. Organy kontroli dojdą do tego, jakie Państwo wytwarzacie odpady po fakturach zakupowych. Jeżeli jest zakup lakierów do włosów to musiały powstać odpady, jeżeli jest zakup tonerów to poprzedni musiał być zużyty. Ponad to, w przypadku warsztatów i zakładów produkcyjnych, kontrolujący ustali odpady na podstawie tego co się dzieje w przedsiębiorstwie.
Ostatnią deską ratunku przed wpisem, jest wytwarzanie odpadów o konkretnych kodach i w ilościach nie większych niż w skazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Np. możemy wytworzyć do 5 kg rocznie odpadu 16 02 14 (w tym kodzie klasyfikuje się np. tonery do drukarek) albo do 5 ton 17 01 02 – gruz ceglany (odpady powstające przy budowie i remontach).
Jedynym sposobem, aby ustalić, czy należy się wpisać jest wnikliwa analiza tego, jakie wytwarzamy odpady. W przypadku wątpliwości warto się wpisać na wszelki wypadek albo skorzystać z pomocy doradcy.
Zapraszamy na szkolenie z zakresu wymagań prawnych oraz obsługi BDO. Pod tym linkiem znajdziecie Państwo opis szkolenia oraz wolne terminy

http://niebezpiecznalogistyka.pl/szkolenie-bdo-1-stycznia-2020-wymagania-prawne-obsluga-systemu/

Pozdrawiam
Małgorzata Solarska
spec. ds. Ochrony Środowiska
508 56 55 56
biuro@niebezpiecznalogistyka.pl
Please follow and like us:
BDO, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady Medyczne, Odpady niebezpieczne, Towary niebezpieczne

Szkolenie – BDO od 1 stycznia 2020, wymagania prawne i obsługa systemu

Szanowni Państwo,

Ze względu na duże zainteresowanie przygotowaliśmy dla Was dodatkowe terminy szkolenia z zakresu obsługi Bazy Danych o Odpadach, która od 1 stycznia 2020 r. całkowicie zastąpi dotychczasową, papierową dokumentację związana z gospodarowaniem odpadami. W ramach szkolenia dowiedzcie się Państwo min.:
 1. Kto i dlaczego musi się wpisać?
 2. Jakie są opcje logowania,
 3. Jak prawidłowo wystawić Kartę Przekazania Odpadu i jakie są etapy jej przepływu między firmami,
 4. Kto jest za co odpowiedzialny i jakie są konsekwencje błędów (również finansowe),
 5. Jak prowadzić Ewidencje Odpadów w nowym systemie,
 6. Sprawozdawczość – od kiedy należy sprawozdawać się przez BDO,
 7. Inne funkcjonalności systemu.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną tzn. pokazanie systemu w środowisku pilotażowym.
Wiemy, jak bardzo cenny jest czas dla przedsiębiorców dlatego oferujemy szkolenie, które trwa 4-5 godzin zegarowych w zależności od ilości zadawanych pytań.

Dla kogo jest to szkolenie?

Continue Reading

Please follow and like us:
BDO, Odpady Medyczne, Odpady niebezpieczne

BDO – Odpady Medyczne

Kolejny wpis odnośnie BDO ale niestety problemów przybywa. Okazuje się bowiem, że placówki medyczne i weterynaryjne nie wiedzą o konieczności uzyskania dostępu do Bazy Danych o Odpadach.

Tymczasem w przypadku odpadów medycznych mamy ograniczony czas ich magazynowania. Odpady wysoce zakaźne nie mogą być przechowywane dłużej niż 24 h, pozostałe 72 h. W przypadku pozostałych odpadów czas 72 h można wydłużyć do max 30 dni magazynując odpady w temperaturze poniżej 10° ale nie każdy posiada chłodnie.

Początek roku zapowiada się następująco – przedsiębiorcy, którzy nie wpisali się do BDO będą chcieli przekazać odpady. Wtedy też dowiedzą się, że nie mogą tego zrobić bez rejestracji w BDO. Złożą wniosek rejestrowy i w teorii po 30 dniach otrzymają dane do logowania. W teorii, bo z informacji od Urzędów Marszałkowskich wynika, że ze względu na ilość spraw nie są w stanie zagwarantować tego terminu. Dla standardowego wytwórcy odpadów nie będzie to aż taki problem (chyba, że zalegające odpady paraliżują produkcję) bo na przekazanie odpadów ma 1 rok lub 3 lata  w zależności od ich rodzajów.

Continue Reading

Please follow and like us: