Szkolenia ADR

Szkolenia stanowiskowe ADR

Szkolenia stanowiskowe ADR o tym nie mówi się za często. Chyba każdy w swoim zakładzie pracy przechodził szkolenia BHP, ponieważ  pracodawcy mają świadomość, że nawet pracownik biurowy musi mieć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia transportowe to większość uważa, że dotyczą one jedynie kierowców. A tak nie jest.

Przepisy umowy ADR przewidują, że każda  osoba, której obowiązki i odpowiedzialność  dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych  jest zobowiązana odbyć odpowiednie przeszkolenie adekwatne do jego obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenia  te  dotyczą również  kierowców przewożących materiały niebezpieczne bez obowiązku wywieszania pomarańczowych tablic – czyli korzystających z wyłączeń.

Czyli dokładnie kogo szkolić?

Wymóg szkolenia dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR ( 8.2.3 ADR).

Kiedy szkolić?

Szkolenie powinno być przeprowadzone przed podjęciem swoich obowiązków przez pracownika. W rzeczywistości szkolenie przeprowadzane jest już w trakcie pracy. Jest to zgodne z przepisami, pod warunkiem, że do tego czasu pracownik wykonuje czynności pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej.

Jaki jest charakter szkolenia?

 Szkolenie powinno mieć formę określoną poniżej, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i obowiązków pracownika.

  • szkolenie ogólne dotyczące ogólnych  wymagań zawartych w przepisach o przewozie  towarów  niebezpiecznych;
  • szkolenie stanowiskowe – pracownicy powinni przejść szczegółowy instruktaż  z  zakresu przepisów o przewozie  materiałów  niebezpiecznych ściśle odpowiadający ich odpowiedzialności i obowiązkom;
  • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa – pracownicy powinni być zapoznani z zagrożeniami stwarzanymi przez towary niebezpieczne, powinni  uzyskać podstawowe informacje dotyczące postępowania w razie wypadku oraz procedur ratowniczych.

Należy pamiętać, że jeśli przewóz towarów niebezpiecznych związany jest z transportem kombinowanym, pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami dotyczącymi innych rodzajów transportu.

Czyli jeśli np. firma spedycyjna organizuje transport multimodalny z wykorzystaniem transportu drogowego i morskiego, to jej pracownicy powinni być zaznajomieni na równi z wymaganiami przepisów ADR jak i przepisów IMDG ( kodeks morski).

Dodatkowo, jeśli mamy do czynienia z towarami wysokiego ryzyka, to zgodnie z przepisami, szkolenia powinny również obejmować informacje na temat ochrony towarów niebezpiecznych. . Jeżeli w przedsiębiorstwie  obowiązuje plan ochrony to wówczas  szkolenie   powinno  obejmować  również  informacje o tym planie. O jego dostępności, zakresie obowiązywania.

Kto może przeszkolić moich pracowników?

Najprościej, najszybciej, najlepiej i najtaniej to jest wówczas, kiedy szkoleniem stanowiskowym ADR zajmuje się wyznaczony przez przedsiębiorstwo doradca ADR.  Może się jednak zdarzyć, że doradca nie może, nie chce, nie ma czasu ( sugeruję zmianę takiego doradcy) , wówczas możemy skorzystać z usług firm szkoleniowych, mających odpowiednio przeszkoloną kadrę, składającą się z doradców ADR. Koszt takiego szkolenia wynosi od 200 do 300 zł za osobę.

A jeśli nie przeszkolę to co?

Kara za nieprzeszkolenie pracowników wynosi 2000 zł. Dla jednym to będzie dużo, dla innych mało. Rzecz w tym, że pracownik, który ma profesjonalnie zajmować się przygotowaniem i organizacją transportu, czy też załadunkiem, rozładunkiem towarów niebezpiecznych, musi mieć odpowiednią wiedzę, żeby wykonywać swoje obowiązki dobrze i odpowiedzialnie. Jakość i bezpieczeństwo pracy jest tutaj kluczowe. Przy okazji podczas szkolenia pracownicy poznają swojego doradcę, tym samym łatwiej im będzie wyrobić sobie nawyk częstych konsultacji. Wychwycone oraz rozwiązane mogą być problemy czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Z mojego punktu widzenia doradcy zauważam same zalety częstych szkoleń ( i  nie chodzi o to że zarabiam dodatkowe pieniądze – bo tak nie jest:)) . Jest to bowiem czas w których spotykam się z pracownikami, próbuję przełamać barierę nadrzędności, poznaję specyfikę pracy przedsiębiorstwa, zdobywam doświadczenie szkoleniowe. Same zalety. Jedyną wadą może być to, że pracownicy w czasie szkolenia są oderwani od swoich miejsc pracy. Ale to jest chyba niewielki koszt.

 

Please follow and like us:

Dodaj komentarz