ADR

ADR 2017-2019

Przepisy ADR zmieniają się w cyklu dwuletnim. W tym roku wchodzi w życie ADR 2017 – 2019. Jak zawsze wprowadzi wiele zmian i jak zwykle, chociaż mamy już  rok 2017, przepisy w wersji polskiej nie są jeszcze dostępne. Oczywiście do końca czerwca 2017 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym możemy stosować przepisy umowy ADR 2015. Ustawodawca zapomina jednak, że warto mieć trochę czasu,  żeby móc spokojnie przygotować się do zmian.

Uwaga Uwaga! W dniu 09.06.2017 zostało ogłoszone oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej ADR.
Tekst Umowy ADR ( żeby nie kupować za grubą kasę ) możecie odnaleźć tutaj :

Co wprowadza ADR 2017 – 2019?

Tym razem zmiany są naprawdę istotne. w związku z tym, że jest ich dużo wpis będzie obszerny lub podzielony na części.

Nowe definicje:

 • gaz ziemny sprzężony (CNG) – to sprzężony gaz ziemny o wysokiej zawartości metanu;
 • gaz ziemny skroplony (LNG) – to schłodzony skroplony gaz ziemny o wysokiej zawartości metanu;
 • temperatura samoprzyspieszającej się polimeryzacji (SAPT) – to najniższa temperatura, w której może dość do polimeryzacji substancji znajdującej się w opakowaniu, DPPL lub w cysternie w czasie przewozu. SAPT ustala się zgodnie z badaniem ustalonym dla wyznaczenia temperatury samoprzyspieszającego się rozkładu materiałów samoprzylepnych;
 • rozładunek – to wszystkie czynności wykonywane przez rozładowującego zgodnie z definicją rozładowującego.

Zmienione definicje:

 • DPPL elastyczny – określono pojemność korpusu, która nie może przekracza
 • 15 m3;
 • naczynie ciśnieniowe awaryjne – zwiększono pojemność wodną naczynia z 1000 do 3000 litrów maksymalnie;
 • napełniający – oznacza przedsiębiorstwo, które dokonuje napełniania towarów niebezpiecznych do cystern;
 • załadunek – wszystkie czynności wykonywane przez załadowcę zgodnie z definicją załadowcy.

Zmiany w klasyfikacji towarów niebezpiecznych:

Materiały ciekłe zapalne lepkie ( czyli farby, emalie, lakiery), zagrażające środowisku wodnemu ( rybka ), pod pewnymi warunkami, nie podlegają pod przepisy ADR jeśli przewożone są w opakowaniu nie przekraczającym pojemności 5 litrów, pod warunkiem, że opakowania te spełniają warunki przewidziane w przepisach ogólnych.

Ponadto klasa 4.1 została wzbogacona o materiały polimeryzujące, czyli takie które, w normalnych warunkach transportowych, bez dodania stabilizatora są podatne na reakcję egzotermiczną ( silne nagrzewanie się ). Oczywiście w przepisach podane są szczegółowe wartości np. temperatury samoprzyspieszającej się polimeryzacji etc… tego typu szczegółów Wam oszczędzę.

Nowe numery UN w Tabeli 3.2

 • UN 0510 – silniki rakietowe (klasa 1);
 • UN 3527 – żywica poliestrowa w zestawie, materiał bazowy stały (klasa 4.1);
 • UN 3528 – silnik spalania wewnętrznego zasilany palną cieczą lub silnik z ogniwem paliwowym zasilanym palną cieczą, lub urządzenie spalania wewnętrznego zasilane palną cieczą, lub urządzenie z ogniwem paliwowym zasilanym palną cieczą (klasa 3);
 • UN 3529 – silnik spalania wewnętrznego zasilany gazem palnym lub silnik z ogniwem paliwowym zasilanym gazem palnym, lub urządzenia spalania wewnętrznego zasilane gazem palnym, lub urządzenie z ogniwem paliwowym zasilanym gazem palnym (klasa 2);
 • UN 3530 – silnik spalania wewnętrznego lub urządzenie spalania wewnętrznego (klasa 9);
 • UN 3531 – substancja polimeryzująca, stała, stabilizowana (klasa 4.1);
 • UN 3532 – substancja polimeryzująca, ciekła, stabilizowana (klasa 4.1);
 • UN 3533 – substancja polimeryzująca, stała, temperatura kontrolowana (klasa 4.1);
 • UN 3534 – substancja polimeryzująca, ciekła, temperatura kontrolowana (klasa 4.1).

 Zmieniły się również wymagania dla UN 3166 (klasa 9).Przede wszystkim zmieniono jego nazwę  na  „pojazd zasilany gazem palnym lub pojazd zasilany materiałem zapalnym ciekłym lub pojazd zasilany ogniwem paliwowym na gaz palny lub pojazd zasilany ogniwem na materiał zapalny ciekły”. Dodatkowo, do tej pozycji, dopisane zostały przepisy szczególne – 312, 385, 666, 667, 669, które klasyfikują pojazd, silnik czy urządzenie ze względu na ich zasilanie.
Pozycję, zamieszczoną w Tabeli pod numerem UN 3171, również dotknęły zmiany. Zmieniono jej nazwę na „pojazd akumulatorowy lub urządzenie zasilane akumulatorem” (co wydaje się zmianą kosmetyczną), ale otrzymała też przepisy szczególne 240, 666, 667, 669 określające zasady klasyfikacji pojazdów oraz warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z całkowitych wyłączeń z ADR.
Należy o tym pamiętać ponieważ dotychczas UN 3166 i 3171 w ogóle nie podlegały pod ADR. Teraz trzeba będzie spełniać określone warunki, żeby móc zastosować wyłączenie spod przepisów. 

Nowy typ kontenera:

Kontener typu BK3 – kontener elastyczny do przewozu luzem o następujących parametrach:

 • maksymalnej pojemności – 15 m3,
 • maksymalnej masie – 14 ton,
 • czasie używania – 2 lata od daty produkcji.

W kontenerze tym mogą być przewożone następujące materiały niebezpieczne:

 • UN 1350 – siarka (klasa 4.1);
 • UN 1454 – azotan wapniowy (klasa 5.1);
 • UN 1474 – azotan magnezowy (klasa 5.1);
 • UN 1486 – azotan potasowy (klasa 5.1);
 • UN 1498 – azotan sodu ( klasa 5.1);
 • UN 1942 – azotan amonowy (klasa 5.1);
 • UN 2067 – nawóz na bazie azotanu amonowego (klasa 5.1);
 • UN 3077 – materiał zagrażający środowisku, stały (klasa 9);
 • UN 3378 – nadtlenowodzian węglanu sodowego (klasa 5.1).

Zmiany dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych:

W ADR 2017-2019 wprowadzono dwie istotne zmiany. A mianowicie usunięto zapisy dotyczące pojazdu OX, tym samym oznacza to, że pojazdu tego typu nie można stosować do przewozu towarów niebezpiecznych. Dodatkowo  w pojeździe typu EX II ( pojeździe przeznaczonym do przewozu towarów i przedmiotów wybuchowych ), wprowadzono nowe wymogi dotyczące wyposażenia a mianowicie odpowiednią instalację za tylną ścianą kabiny, obowiązek zainstalowania zwalniacza, układu przeciwblokującego ( ABS). Na szczęście dotyczy to tylko nowych pojazdów, które będą rejestrowane po 31 marca 2018 roku, ale zapewne wymagania te odbiją się znacząco na cenie pojazdu.

Nowe procedury nadawcze:

ONZ uwielbia wprowadzać nowe nalepki. Kilka lat temu zostaliśmy przymuszeni do stosowania nalepki ” z tzw Rybą”  do teraz nie zawsze wiadomo kiedy ją stosować, ale jest i się do niej przyzwyczailiśmy. W tym roku będzie miała premierę nalepka nr 9A – która zapewne dostanie nazwę ” Baterie”

I jeszcze kolejną zmianą jest nowe oznaczenie dla baterii litowych. Mają nim być oznakowane sztuki przesyłki zawierające ogniwa lub baterie litowe zapakowane zgodnie z przepisem szczególnym 188.

* – miejsce na numer(y) UN

* – miejsce na numer telefonu i dodatkowe informacje. 

Podsumowanie:

Trzeba pogodzić się z faktem, że tłumaczenie oraz wprowadzanie ustawą nowych przepisów ADR nigdy nie jest na czas. Skoro bowiem terminem granicznym jest 1 lipca to zgodnie z prawem parkinsona prace będą się przedłużały do samego końca. Przy okazji kilka osób, zorganizuje szkolenia o tym co nas czeka w przyszłych dwóch latach. Pewnie można by sobie odpuścić te szkolenia gdyby tylko przepisy w ojczystym języku weszły na czas.

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

tel: 604 511 661

Please follow and like us:
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
21 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ANIA
ANIA
4 lat temu

A jak to się odnosi do saletry amonowej UN 2067 – nawóz na bazie azotanu amonowego (klasa 5.1); ile można przewieść bez potrzeby ADR i w jakim opakowaniu??

Karolina Kołdys
3 lat temu

Dzień dobry Pani Sylwio,
Pisze Pani, że do teraz nie zawsze wiadomo kiedy stosować znak dla materiałów zagrażających środowisku. W jakich sytuacjach nie była Pani pewna kiedy należy umieścić to oznakowanie? Pytam z czystej ciekawości. Pozdrawiam serdecznie, Karolina Kołdys

Jacek
Jacek
3 lat temu

Dzień Dobry, ja mam może nieco naiwne pytanie. Jako rolnik wykorzystuję własny sprzęt (ciągnik rolniczy z przyczepami) do transportu zakupionych nawozów. Również saletry amonowej. Czy teraz żeby przewieźć towar od sprzedawcy do swojego magazynu lub na swoje pole będę musiał spełniać wymogi przepisów ADR?

Jacek
Jacek
3 lat temu

Dziękuję za odpowiedź. Wychodzi na to, że jako rolnicy zostaliśmy trochę „wpuszczeni w kanał”. Sam bym nie był świadom sytuacji gdyby nie sąsiad pracujący u dużego przewoźnika.

Paweł Błaszczak
Paweł Błaszczak
3 lat temu

Witam. Mam kilka pytań dotyczących przewozu saletry amonowej:
1. Czy towar zakupiony przed zakwalifikowaniem saletry jako niebezpieczny (opakowania bez stosownych oznaczeń) podlega obowiązującym przepisom ADR?
2, Kto ponosi odpowiedzialność za transport ładunku niebezpiecznego ( saletry); przewoźnik czy nadawca wg. zlecenia?
3. Jakie dokumenty winien przedstawić przewoźnik (kierowca) aby udowodnić spełnienie wymogów ADR?
4. Czy wyłączenie dotyczy tylko ilości mniejszej niż 1000 kg, czy istnieją inne wyłączenia?
5. Czy transport wewnętrzny ( rozładunek wagonów, przewóz wózkiem widłowym -paleta 1200 kg)podlega obostrzeniom ADR?
Proszę o wyjaśnienie tych kilku nurtujących kwestii.
Z góry serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam.

Daniel
Daniel
3 lat temu

Witam,
jak poniższe ma się do zapytania Pana Jacka,

Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do:

a) przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby fizyczne, jeżeli towary te znajdują się w opakowaniach stosowanych w sprzedaży detalicznej i służą tym osobom do osobistego użytku, użytku w gospodarstwie domowym
c) przewozu wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np.: dostaw na teren budowy, zwrotów z terenów budowy;

marcela
3 lat temu

Dzień doby, a jak sprawa ma się w przypadku produkcji ww. naklejek. Czy producent takich naklejek jest zobowiązany podpisać umowę z odpowiednim urzędem?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Marcela

marcela
3 lat temu

Dziękuję za pomocną odpowiedź 🙂

Dariusz
Dariusz
3 lat temu

Witam serdecznie
Pani Sylwio, proszę o pomoc.

1) Czy na mieszaninie aceton plus etanol skażony musi być nalepka „rybka”?

2) Jeśli surowce przed mieszaniem nie mają oznaczenia „rybki” to po wymieszaniu mogą jakoś zostać sklasyfikowane to tego oznaczenia?

pozdrawiam
Dariusz

Marian
Marian
2 lat temu

witam mam pytanie odnośnie przewozu bioetanolu ,czy pakowany w plastikowych kanistrach po 3l każdy i na palecie po 700 kg ,jest takich palet 2 sztuki można przewozić bez ADR dodam że ma to jechać do Finlandi promem ,niestety znalazłem sprzecznie brzmiące informacje ,ponoć od jakiegoś czasu bioetanol jest wyłączony z tych przepisów dziękuję z góry pani Sylwio i pozdrawiam

Jakub
Jakub
2 lat temu

Dzień dobry,
Jak to się ma do widocznie uszkodzonych baterii litowo-jonowych? Norma : 3480 i 3481, przepis szczególny 188. Cześć z nich będzie znajdowała się w urządzeniach. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe obostrzenia?

Alan
Alan
2 lat temu

Dzień dobry
Mam takie pytanie : czy do załadunku tira materiałem niebezpiecznym (żywica poliestrowa) oprócz uprawnień an wózki widłowe muszę mieć adr ?