ADR

Zmiany ADR 2023 – 2025: część 1 – Akumulatory Litowe.

Zmiany ADR 2023-2025, część 1:

Akumulatory Litowe

Umowa Międzynarodowa ADR wprowadza zmiany do swoich przepisów w cyklu dwuletnim. Co dwa lata, zawsze w latach nieparzystych wprowadzane są poprawki.

W styczniu 2023 roku wchodzi w życie ADR 2023-2025. Lista poprawek zajmuje ponad 85 stron. Każda z nich jest ważna a nieuwzględnienie ich może mieć poważne konsekwencje. 

Dzisiaj skupię się na zmianach dotyczących akumulatorów litowych (UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 3481). Zmiany wprowadzane w przyszłym roku dotyczą zarówno stosowania właściwej instrukcji pakowania, jak również oznakowania sztuk przesyłki z akumulatorami litowymi korzystającymi z wyłączania na podstawie przepisu szczegółowego 188.  

Akumulatory litowe (litowe jonowe, litowe metalowe) są coraz częściej używane. Do niedawna wykorzystywane były zwłaszcza w elektronice, teraz coraz częściej stosowane są również do napędu pojazdów lub urządzeń.   

Od wielu lat ONZ przygotowuje przepisy dotyczące bezpiecznego transportu akumulatorów litowych. ADR reguluje sposób zapakowania akumulatorów litowych, oznakowania opakowania, warunków, po spełnieniu których akumulatory nie podlegają pod przepisy ADR.  W następnej edycji ADR – 2023-2025 zmiany dotyczące akumulatorów litowych wprowadzone są zarówno w załączniku A jak i w załączniku B.  Zmiany te wejdą w życie w styczniu 2023 roku, należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami 1.6.1.1 ADR do 30 czerwca 2023 roku można stosować przepisy ADR 2021-2023.  

Wydaje się, że mamy sporo czasu na wprowadzenie zmian w naszych firmach, myślę jednak, że już teraz warto się przygotowywać.  

Np. Jeśli nasze akumulatory litowe spełniają wymogi przepisu szczegółowego 188 tym samym nie podlegają pod przepisy ADR, zobowiązani jesteśmy właściwie oznakować sztuki przesyłki znakiem zgodnym z wzorem zawartym 5.2.1.9.2 ADR.  

Oznakowanie zawiera nr UN baterii oraz numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji.  

Od stycznia 2023 roku oznakowanie akumulatorów litowych korzystających z wyłączenia na podstawie przepisu szczegółowego 188 nie musi zawierać numeru telefonu. Jest to znaczne ułatwienie dla nadawców akumulatorów, ponieważ obecnie są oni zobowiązani do prowadzenia kosztownej infolinii, co czasem skutkuje podawaniem na oznakowaniu nieaktywnego numeru telefonu.  

Jeśli ktoś jednak ma stare oznakowania do wykorzystania lub chce podawać numer telefonu to przepis przejściowy umożliwia stosowanie starego oznakowania do 31 grudnia 2026 roku.  

Oczywiście to nie koniec zmian.  ADR 2023-2025 zmienia treść instrukcji pakowania P903, która ma zastosowanie do UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 3481, które nie korzystają z wyłączenia na podstawie przepisu szczegółowego 188.  

W punkcie 2 instrukcji P903 odnoszący się do ogniw lub baterii w mocnej odpornej na uderzenia obudowie zewnętrznej o masie brutto 12 kg lub większej zostało usunięte sformułowanie “i zestawów takich ogniw lub baterii”, oraz zmieniona została forma “ogniw i baterii” na “ogniwo i baterie”. Jasno wskazuje to kierunek zmian. Zgodnie z nimi instrukcja ta ma zastosowanie tylko do pojedynczych ogniw i baterii o masie 12 kg brutto lub więcej. Oznacza to, że dotychczasowa praktyka umieszczania kilku ogniw lub baterii (12 kg lub cięższym) w jednym opakowaniu od stycznia 2023 roku będzie nieprawidłowa.  

Na pocieszenie ADR 2023-2025 w instrukcji pakowania P903, P909 (odpady do utylizacji lub recyclingu), P910 (prototypy) zostaje nowymi przepisami wprowadzona zmiana polegająca na tym, że opakowanie, które nie musi spełniać wymagań 4.1.1.3 może przekraczać masę netto 400 kg. Ta zmiana była bardzo wyczekiwana zwłaszcza podczas transportu do utylizacji lub recyclingu sprzętu zawierającego ogniwa lub baterie litowe.  

Na koniec przypominam, że wszyscy uczestnicy transportu towarów niebezpiecznych mają obowiązek przeszkolić osoby zatrudnione, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie wymagań związanych z takim przewozem. Dotyczy to również przewozu towarów niebezpiecznych, korzystających z wyłączeń spod przepisów ADR. Szkolenie to jest wymagane zarówno dla pracowników mających fizyczny kontakt z towarami niebezpiecznymi np. magazynier, pakujący, nalewający itd., jak również dla pracowników zlecających transport, wypełniających dokumentacje transportową itd. 

Sylwia Zielińska – Doradca ADR/RID/IMDG-Code, IATA-DGR/BHP

Potrzebujesz skonsultować swój transport? Napisz do Nas biuro@niebezpiecznalogistyka.pl
Chcesz przeszkolić pracowników? Zapoznaj się z ofertą szkoleń – kalendarz szkoleń

2 komentarze

 • Reply

  Tomasz

  14 kwietnia 2023

  Czy transport drogowy samochodow elektrycznych z zamontowanymi fabrycznie bateriami podlega pod adr od 2023?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   9 grudnia 2023

   Dzień dobry,
   przewóz pojazdów nie podlega pod ADR, nie ma znaczenia czy jest to pojazd elektryczny.
   Pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

Dodaj komentarz

+ 80 = 81