BDO, Ochrona Środowiska

Jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadu

Jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadu

Karta Przekazania Odpadów w BDO – krok po kroku, czyli jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadu.


Dziewięć miesięcy temu ruszył system BDO i teoretycznie Karta Przekazania Odpadu nie powinna stanowić większego problemu. Na stronie BDO można znaleźć poradnik, jak wypełnić KPO. Poradnik jest bez zarzutu pod względem technicznym ale niestety nie udziela informacji merytorycznej. Postanowiłam więc omówić krok po kroku każdy z sześciu działów KPO omawiając najczęściej poruszane wątpliwości.


Sekcja 1: Informację o KPO.
Tutaj nic zrobić nie możemy. Pola rok, numer oraz status KPO wypełniane są automatycznie. Na etapie tworzenia KPO pole z numerem jest puste, a status „planowana”.


Sekcja 2: Dane Przekazującego Odpady
To jesteśmy my. Wytwórcy odpadu bo to właśnie na wytwórcy odpadu leży (i zawsze leżał zgodnie z prawem) obowiązek prawidłowego wystawienia KPO. Co to oznacza? Że ponosimy odpowiedzialność za błędy! 
Ta sekcja również wypełnia się automatycznie bo zarówno podmiot, jak i miejsce prowadzenia działalności wybieramy, zanim możemy utworzyć nową KPO. Na tym etapie trzeba sprawdzić, czy wybrane miejsce prowadzenia działalności jest prawidłowe (jeżeli mamy więcej niż jedno np. sklep, magazyn, biuro). Jeżeli są błędne dane należy skasować KPO, wybrać prawidłowe MPD w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie utworzyć nową KPO.

Pierwsze pole, które budzi spore wątpliwości znajduje się nad dwoma ostatnimi wersami sekcji. Jest to checkbox do odznaczenia o treści:
„Wytwarzanie odpadów – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane)”
Pole to i tak zostało już poprawione po licznych pytaniach (między innymi z naszej strony) o logiczny sens zdania. Kiedy należy zaznaczyć to pole?
– jeżeli wytwarzamy odpady w wyniku świadczenia usług na obiektach liniowych,
– jeżeli wytwarzamy odpady w wyniku świadczenia innych usług niestacjonarnych np. budowlane, rozbiórkowe, remontowe, serwisowe, konserwacyjne itp.


Przykład – jeżeli serwisujemy budynek u klienta w zakresie wymiany świetlówek to musimy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu checkbox’u należy wybrać nazwę gminy w której odpad powstał. 


Sekcja 3: Dane transportującego
Wydawałoby się pole dość łatwe. Klikami gdzie bądź i wybieramy transportującego z wyszukiwarki. O czym należy pamiętać?
O tym, że przynajmniej na ten moment wyszukiwarka nie weryfikuje, czy dany podmiot ma wpis w zakresie transportu. Możemy wybrać kogokolwiek z listy… Zanim więc to zrobimy musimy sprawdzić w rejestrze, czy podmiot który ma transportować odpady posada wpis w tabeli nr 7 i czy ma wpisany kod odpadu, który ma dla nas przewieźć. Zlecenie transportu podmiotowi niewpisanemu to oczywiście kara od 5 tys. do 1 miliona. 
UWAGA! Jeżeli sami transportujemy własne odpady to nie musimy mieć wpisu w dziale 7! Transportujący wytworzone przez siebie odpady jest zwolniony z tego obowiązku (ustawa o odpadach art. 51, ust. 2, pkt 4). Należy jednak pamiętać o prawidłowym oznakowaniu (rozporządzenie w sprawie transportu odpadów).


Sekcja 4: Dane przejmującego odpady
Sekcja podzielona na dwie części. W pierwszej ponownie, jak z transportującym, wybieramy podmiot z listy i ponownie, jak z transportującym, musimy sami sprawdzić uprawnienia odbierającego! Wchodzimy zatem w rejestr i sprawdzamy. Możemy znaleźć, jaki podmiot ma rodzaj decyzji, czas obowiązywania i kto ją wydał ale nie ma w BDO kodów odpadów, jakie podmioty mają w decyzjach!

Trochę historii. Zanim powstał system BDO od lipca 2018 r. obowiązywał rejestr BDO. W rejestrze można było bez problemu pobrać kopię decyzji danego podmiotu i zweryfikować, czy możemy mu odpady oddać. Na dzień dodawania tego wpisu w systemie BDO dalej tej opcji nie ma. Oznacza to, że oddając do danego podmiotu odpad musimy poprosić go o przesłanie kopii decyzji, jak za czasów sprzed BDO. Jeżeli otrzymacie Państwo odpowiedź, że w BDO jest taka informacja, to poproście, aby wskazali Wam GDZIE. Gdzie jest informacja, że mogą odbierać ten konkretny kod odpadu.

Czemu to jest takie ważne z Waszego punktu widzenia? Bo przekazanie odpadu podmiotowi nieuprawnionemu to oczywiście kara od 5 tys. do miliona.
Druga część sekcji to wybranie miejsca prowadzenia działalności odbierającego. Jeżeli ma więcej niż jedno, upewnijmy się, że wybieramy prawidłowe. W razie czego odpady będą wracały do nas na nasz koszt!
Tu skrótowo wspomnę o odpowiedzialności za odpady – odpowiedzialność za odpad bez gwiazdki schodzi z nas w momencie potwierdzenia przyjęcia odpadu przez odbierającego. Jeżeli wyślemy odpad transportującym bez uprawnień lub w złe miejsce i odbierający odpadu nie przyjmie to my ponosimy odpowiedzialność. Za odpady z gwiazdką, czyli niebezpieczne, ponosimy odpowiedzialność nawet o przyjęciu go przez podmiot obierający.

 
Sekcja 5: Informację dotyczące odpadów
Pierwsze obowiązkowe to kod i rodzaj odpadu. Wybieramy z listy i zrobione. Trzeba jednak zweryfikować, czy dobrze dobraliśmy kod. To nie jest proste wybrać jeden z 1200 kodów ale najważniejsze to pamiętać – kod składa się z trzech liczb np. 15  01  01. Pierwsza liczba np. od 01 do 20 oznacza grupę, kolejna pod grupę i ostatnia nazwę odpadu. Zawsze szukajcie odpadu w odpowiedniej grupie. Więcej o klasyfikacji napiszę osobno. Błędna klasyfikacja to oczywiście kary.
Masa odpadów w tonach [Mg]: popularny problem, skąd mam znać masę odpadów? Ustawa nie narzuca obowiązku posiadania wagi, zatem masę należy OSZACOWAĆ. Dosłownie, na oko. Jak odpad dojedzie do odbierającego, ten go zważy, odrzuci naszą KPO w celu wykonania korekty masy i po sprawie. Warto jednak zabezpieczyć się, podając informację, że masa jest oszacowana w sekcji 6.
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu
Bez dyskusji musi być nr rejestracyjny środka transportu. Jeżeli jedzie ciągnik z naczepą to najlepiej jest to zespół pojazdów i powinny być ona nr po /.

Uwaga! Tego pola nie musicie wypełniać, aż do momentu odbioru odpadów. Można wpisać „Proszę uzupełnić”, aby nie zapomnieć (i aby system się nie czepiał, że pole jest puste). Jeżeli nie wiecie Państwo, który pojazd będzie odbierał odpady to nr rejestracyjny może uzupełnić transportujący lub Wy przed rozpoczęciem transportu (KPO musi mieć status planowana lub zatwierdzona. Dla KPO zatwierdzonej nr rejestracyjny i status może zmienić transportujący).


Data rozpoczęcia transportu – trzeba wybrać ale przed samym transportem też można zmienić jeżeli nastąpi np. dzień później (KPO musi mieć status planowana lub zatwierdzona. Dla KPO zatwierdzonej datę i status może zmienić transportujący).
Godzina rozpoczęcia transportu – jak wyżej. UWAGA – jeżeli znamy nr rejestracyjny pojazdu i datę transportu ale nie znamy godziny to możemy ustawić np. 6.00 i wygenerować potwierdzenie. Jeżeli faktycznie transport rozpocznie się o 12.00 to nie będzie problemu bo wygenerowane potwierdzenie będzie ważne od godziny 6. Możemy zacząć transport po danej godzinie ale nigdy przed.


Sekcja 6: Informacje dodatkowe
Pole na nasze potrzeby. Np. jeżeli oszacowaliśmy masę to tutaj piszemy „Masa odpadów oszacowana. W przypadku różnicy po zważeniu proszę o odrzucenie KPO w celu wykonania korekty”. 
Po co? Żeby była podkładka, że podaliśmy masę, której nie jesteśmy pewni. Zdarzały się przypadki, że odbierający przyjmował podaną przez nas masę bez ważenia. I oczywiście jest to nasza wina zgodnie z prawem. Dlatego warto się zabezpieczyć. 

Wytwórca odpadów, czy przekazujący odpady jest obciążony w całości odpowiedzialnością za treść KPO oraz dane w niej zawarte. Na Państwu ciąży odpowiedzialność za weryfikacje transportującego, odbierającego, prawidłową klasyfikacje kodu itp. A jeżeli jest odpowiedzialność to są i kary. Niestety.

Jeżeli macie Państwo pytania lub coś jest niejasne proszę o komentowanie. Będę odpowiadać lub aktualizować wpis 🙂

One Comments

  • Reply

    Magda

    8 września 2020

    Witam świetny artykuł, wiele wyjaśnia.

Dodaj komentarz

3 + 3 =