Zwolnienia ADR

Całkowite zwolnienia spod ADR

Całkowite zwolnienia spod ADR brzmi nieźle .
Właściwie każdy przewoźnik lub nadawca chciałaby skorzystać z  okazji by nie stosować rygorystycznych przepisów. W poprzednich wpisach streściłam pokrótce dwa najczęściej stosowane wyłączenia. Stosowanie ich obniża cenę usługi transportowej ( lub chociaż powinno), ale poza ceną liczą się również inne czynniki. Na przykład czy musimy wystawiać dokument przewozowy, posiadać gaśnice, szkolić pracowników, etc.

Korzystając  wyłączeń wskazanych poniżej zupełnie nie musimy się tymi sprawami przejmować. Umysł zarażony wiedzą i  świadomością na temat ADR może zadać pytanie: Czy gdy kupię prywatnie 20 l puszkę z farbą, lub butlę z gazem muszę wystawiać dokument przewozowy? Czy mam wpisywać jakieś paragrafy? Czy w ogóle mogę to przewieźć? Nieświadomość jest słodka:). Ale celem moich wpisów jest propagowanie bezpieczeństwa przez przekazywanie darmowych informacji. Dlatego też odpowiadam na powyższe pytania. Nie musisz mieć dla puszki farby dokumentu przewozowego, oraz możesz tę puszkę legalnie przewieźć własnym samochodem osobowym. Poniżej zamieszczam spis wyłączeń. Warto się z nim zapoznać i stosować na co dzień.

Przepisy dotyczące  transportu drogowego towarów niebezpiecznych nie musza  być stosowane przy przewozie :

 • Towarów niebezpiecznych przez osoby prywatne, jeżeli towary te są  w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży detalicznej oraz przeznaczone  do domowego czy osobistego użytku lub działalności  rekreacyjno-sportowej .
 • Maszyn, urządzeń lub wyposażenia nie objętych przepisami ADR, a zawierających w swych podzespołach towary niebezpieczne.
 • Przewozu o charakterze pomocniczym wobec podstawowej działalności firm w ilościach  nie wymagających oznakowania pojazdu ( czyli korzystających z  wyłączenia na podstawie  1.3.6). Wyłączeniu temu nie podlegają przewozy o  charakterze  dystrybucyjnym.
 • Wykonywanym lub nadzorowanym przez służby ratownicze, o ile jest on konieczny ze względu na prowadzoną akcję ratowniczą, w szczególności:
  1. przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w przypadku gdy pojazdy te uczestniczyły w wypadku lub są uszkodzone; lub
  2. przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebezpiecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich przemieszczanie w miejsce bezpieczne.
 • O charakterze ratunkowym związanym z ratowaniem życia ludzi  lub ochroną środowiska, jeżeli jest zapewnione  bezpieczeństwo  tego przewozu.
 • Przewozu próżnych nieoczyszczonych stacjonarnych zbiorników magazynowych, które zawierały gazy klasy 2 grup A,O lub F, materiały klas 3 lub 9 należące do II i III grupy pakowania, pod następującymi warunkami:
 1. Wszystkie otwory, z wyjątkiem otworów dla urządzeń obniżających ciśnienie, są hermetycznie zamknięte.
 2. Zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu; oraz
 3. ładunek jest unieruchomiony w klatce, koszu lub w innym urządzeniu do przenoszenia lub jest zamocowany na pojeździe lub kontenerze w taki sposób, że nie nastąpi jego obluzowanie lub przesunięcie w normalnych warunkach przewozu.

Istnieją  również zwolnienia, które   dotyczą  przewozu gazów. Zwolnienia te obejmują:

 • Gazy znajdujące się w  zbiornikach paliwowych pojazdu, służące do jego napędu lub do pracy zamontowanych w  nim urządzeń.
 • Gazy znajdujące się w zbiornikach paliwowych pojazdów  przewożonych jako ładunek, pod  warunkiem, że   zawór pomiędzy  zbiornikiem zawierającym gaz a silnikiem jest zamknięty, a  obwód  elektryczny odłączony.
 • Gazy duszące, obojętne ( grupy A, np. azot, powietrze)  i utleniające (  grupy O, np. tlen), których ciśnienie w naczyniu butli lub cysternie w  temperaturze 15 °C nie  przekracza 200 kPa ( 2 atm), jeśli gazy te w  czasie przewozu  nie występują w  fazie ciekłej.
 • Gazy znajdujące  się  w  wyposażeniu eksploatacyjnym  pojazdu ( np. w gaśnicach) w tym w częściach zapasowych ( np. w oponach), niniejsze wyłączenie stosuje się również do napompowanych opon przewożonych jako ładunek.
 • Gazy znajdujące się  w wyposażeniu specjalnym pojazdu ( np. w klimatyzatorach, podgrzewaczach ), jak również  zbiorniki zapasowe do takiego wyposażenia lub próżne nieoczyszczone   zbiorniki przeznaczone  do wymiany przewożone w tej samej jednostce transportowej.
 • Próżne nieoczyszczone, stacjonarne zbiorniki ciśnieniowe, pod warunkiem, że podczas przewozu są one  zamknięte  hermetycznie.
 • Gazy zawarte w żywności lub w napojach.

Zwolnienia dotyczące przewozu paliw płynnych w  zbiornikach pojazdu. Obejmują one :

 • Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu, służące do  jego napędu lub pracy jego wyposażenia w  związku z  wykonywaniem operacji transportowej. Paliwo może  być przewożone  w stałych zbiornikach, odpowiadającym stosownym przepisom i podłączonych bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub  jego dodatkowym wyposażeniem. Całkowita pojemność  zbiorników  nie powinna przekraczać  1500 litrów na jednostkę  transportową, a  pojemność  zbiornika  zamocowanego na  przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów. W zbiornikach przenośnych może  być  przewożonych jedynie 60 litrów paliwa. Ograniczeń tych nie stosuje się  do pojazdów  służb  ratowniczych.
 • Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu lub innych środków  transportu ( np. lodzi) przewożonych jako  ładunek, jeżeli paliwo to przeznaczone  jest do ich napędu lub pracy ich wyposażenia.

Przypominam, że moje wpisy mają jedynie ogólny charakter informacyjny.  Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości, związane konkretnie danym nr UN to śmiało pisz.  Na każde pytanie związane z tematyką transportu towarów niebezpiecznych postaram się odpowiedzieć rzeczowo i merytorycznie. 

Sylwia Zielińska

Please follow and like us:

2 komentarze

 • Reply

  BOGUSŁAW

  11 czerwca 2018

  Dzień dobry
  Czy przewożąc samochodem dostawczym zestaw spawalniczy ( 2 butle z tlenem i acetylenem ) , celem wykonania naprawy elementu stalowego z bazy do miejsca naprawy , muszą być spełnione wymagania jak dla transport materiałów niebezpiecznych , czy mogę to potraktować jako przewóz pomocniczy?
  Pozdrawiam
  BZ

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   13 czerwca 2018

   Dzień dobry Panie Bogusławie,

   może Pan potraktować ten przewóz jako pomocniczy.

   Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Sylwia Zielińska

Dodaj komentarz