Zwolnienia ADR

Całkowite zwolnienia spod ADR

Całkowite zwolnienia spod ADR brzmi nieźle .
Właściwie każdy przewoźnik lub nadawca chciałaby skorzystać z  okazji by nie stosować rygorystycznych przepisów. W poprzednich wpisach streściłam pokrótce dwa najczęściej stosowane wyłączenia. Stosowanie ich obniża cenę usługi transportowej ( lub chociaż powinno), ale poza ceną liczą się również inne czynniki. Na przykład czy musimy wystawiać dokument przewozowy, posiadać gaśnice, szkolić pracowników, etc.

Korzystając  wyłączeń wskazanych poniżej zupełnie nie musimy się tymi sprawami przejmować. Umysł zarażony wiedzą i  świadomością na temat ADR może zadać pytanie: Czy gdy kupię prywatnie 20 l puszkę z farbą, lub butlę z gazem muszę wystawiać dokument przewozowy? Czy mam wpisywać jakieś paragrafy? Czy w ogóle mogę to przewieźć? Nieświadomość jest słodka:). Ale celem moich wpisów jest propagowanie bezpieczeństwa przez przekazywanie darmowych informacji. Dlatego też odpowiadam na powyższe pytania. Nie musisz mieć dla puszki farby dokumentu przewozowego, oraz możesz tę puszkę legalnie przewieźć własnym samochodem osobowym. Poniżej zamieszczam spis wyłączeń. Warto się z nim zapoznać i stosować na co dzień.

Przepisy dotyczące  transportu drogowego towarów niebezpiecznych nie musza  być stosowane przy przewozie :

 • Towarów niebezpiecznych przez osoby prywatne, jeżeli towary te są  w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży detalicznej oraz przeznaczone  do domowego czy osobistego użytku lub działalności  rekreacyjno-sportowej .
 • Maszyn, urządzeń lub wyposażenia nie objętych przepisami ADR, a zawierających w swych podzespołach towary niebezpieczne.
 • Przewozu o charakterze pomocniczym wobec podstawowej działalności firm w ilościach  nie wymagających oznakowania pojazdu ( czyli korzystających z  wyłączenia na podstawie  1.3.6). Wyłączeniu temu nie podlegają przewozy o  charakterze  dystrybucyjnym.
 • Wykonywanym lub nadzorowanym przez służby ratownicze, o ile jest on konieczny ze względu na prowadzoną akcję ratowniczą, w szczególności:
  1. przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w przypadku gdy pojazdy te uczestniczyły w wypadku lub są uszkodzone; lub
  2. przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebezpiecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich przemieszczanie w miejsce bezpieczne.
 • O charakterze ratunkowym związanym z ratowaniem życia ludzi  lub ochroną środowiska, jeżeli jest zapewnione  bezpieczeństwo  tego przewozu.
 • Przewozu próżnych nieoczyszczonych stacjonarnych zbiorników magazynowych, które zawierały gazy klasy 2 grup A,O lub F, materiały klas 3 lub 9 należące do II i III grupy pakowania, pod następującymi warunkami:
 1. Wszystkie otwory, z wyjątkiem otworów dla urządzeń obniżających ciśnienie, są hermetycznie zamknięte.
 2. Zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu; oraz
 3. ładunek jest unieruchomiony w klatce, koszu lub w innym urządzeniu do przenoszenia lub jest zamocowany na pojeździe lub kontenerze w taki sposób, że nie nastąpi jego obluzowanie lub przesunięcie w normalnych warunkach przewozu.

Istnieją  również zwolnienia, które   dotyczą  przewozu gazów. Zwolnienia te obejmują:

 • Gazy znajdujące się w  zbiornikach paliwowych pojazdu, służące do jego napędu lub do pracy zamontowanych w  nim urządzeń.
 • Gazy znajdujące się w zbiornikach paliwowych pojazdów  przewożonych jako ładunek, pod  warunkiem, że   zawór pomiędzy  zbiornikiem zawierającym gaz a silnikiem jest zamknięty, a  obwód  elektryczny odłączony.
 • Gazy duszące, obojętne ( grupy A, np. azot, powietrze)  i utleniające (  grupy O, np. tlen), których ciśnienie w naczyniu butli lub cysternie w  temperaturze 15 °C nie  przekracza 200 kPa ( 2 atm), jeśli gazy te w  czasie przewozu  nie występują w  fazie ciekłej.
 • Gazy znajdujące  się  w  wyposażeniu eksploatacyjnym  pojazdu ( np. w gaśnicach) w tym w częściach zapasowych ( np. w oponach), niniejsze wyłączenie stosuje się również do napompowanych opon przewożonych jako ładunek.
 • Gazy znajdujące się  w wyposażeniu specjalnym pojazdu ( np. w klimatyzatorach, podgrzewaczach ), jak również  zbiorniki zapasowe do takiego wyposażenia lub próżne nieoczyszczone   zbiorniki przeznaczone  do wymiany przewożone w tej samej jednostce transportowej.
 • Próżne nieoczyszczone, stacjonarne zbiorniki ciśnieniowe, pod warunkiem, że podczas przewozu są one  zamknięte  hermetycznie.
 • Gazy zawarte w żywności lub w napojach.

Zwolnienia dotyczące przewozu paliw płynnych w  zbiornikach pojazdu. Obejmują one :

 • Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu, służące do  jego napędu lub pracy jego wyposażenia w  związku z  wykonywaniem operacji transportowej. Paliwo może  być przewożone  w stałych zbiornikach, odpowiadającym stosownym przepisom i podłączonych bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub  jego dodatkowym wyposażeniem. Całkowita pojemność  zbiorników  nie powinna przekraczać  1500 litrów na jednostkę  transportową, a  pojemność  zbiornika  zamocowanego na  przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów. W zbiornikach przenośnych może  być  przewożonych jedynie 60 litrów paliwa. Ograniczeń tych nie stosuje się  do pojazdów  służb  ratowniczych.
 • Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu lub innych środków  transportu ( np. lodzi) przewożonych jako  ładunek, jeżeli paliwo to przeznaczone  jest do ich napędu lub pracy ich wyposażenia.

Przypominam, że moje wpisy mają jedynie ogólny charakter informacyjny.  Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości, związane konkretnie danym nr UN to śmiało pisz.  Na każde pytanie związane z tematyką transportu towarów niebezpiecznych postaram się odpowiedzieć rzeczowo i merytorycznie. 

Sylwia Zielińska

Please follow and like us:

21 komentarzy

 • Reply

  BOGUSŁAW

  11 czerwca 2018

  Dzień dobry
  Czy przewożąc samochodem dostawczym zestaw spawalniczy ( 2 butle z tlenem i acetylenem ) , celem wykonania naprawy elementu stalowego z bazy do miejsca naprawy , muszą być spełnione wymagania jak dla transport materiałów niebezpiecznych , czy mogę to potraktować jako przewóz pomocniczy?
  Pozdrawiam
  BZ

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   13 czerwca 2018

   Dzień dobry Panie Bogusławie,

   może Pan potraktować ten przewóz jako pomocniczy.

   Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Grzegorz Wrobel

  20 listopada 2018

  W jakich ilościach i jakich pojemnikach można przewieźć azot ciekły. Czy mogę transportem własnym na potrzeby firmy o profilu konstrukcje stalowe.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   21 listopada 2018

   Dzień dobry Panie Grzegorzu,

   w tym wypadku można zastosować wyłączenie

   (c) przewozu towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma
   on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren
   budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku
   z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż
   450 litrów na opakowanie, w tym na DPPL i opakowanie duże i w ramach
   maksymalnych ilości podanych w 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające
   uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu.
   Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7.
   Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich
   zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji, nie podlega niniejszemu
   wyłączeniu;

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielinska
   niebezpieczna logistyka
   Szkolenia i doradztwo transportowe

 • Reply

  WERONIKA

  7 lutego 2019

  Dzień dobry,
  Czy przewożąc 900l w odpowiednim mobilnym zbiorniku w samochodzie powołując się na charakter pomocniczy ( tankowanie maszyn w miejscu wykonywania pracy) moi kierowcy muszą posiadać uprawnienia adr ? Jakim paragragem ustawy na to się powołać podczas kontroli ?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   7 lutego 2019

   Dzień dobry

   Proszę powoływać się na wyłączenie 1.1.3.1 (c) ADR .

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Jarosław

  12 lutego 2019

  Dzień dobry,

  Szukam od dłuższego czasu ale nie mogę znaleźć

  Pod jakie przepisy podlega przewożenie gazu SF6 (heksafluorek siarki)? Czy dotyczą go jakieś specjalne przepisy, czy jest traktowany jako zwykły gaz duszący?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   13 lutego 2019

   Dzień dobry.
   heksafluorek siarki przewożony jest pod nr UN 1080 i ma przypisane przepisy szczególne :662 , oraz CV9, CV10, CV36 – czyli przepisy dość często występujące podczas przewozu gazów.
   Pozdrawiam
   Sylwia Zielinska

 • Reply

  Luk

  19 lutego 2019

  Przewozenie 10 palet z farba w sprayu hammerait , czy potrzebne adr ?

 • Reply

  Przemyław

  6 marca 2019

  Witam serdecznie i z góry dziękuje za odpowiedź. Czy pracownik może przewozić samochodem dostawczym do 3,5 tony z miejsca pracy na teren wykonania prac butle z argonem ,acetylenem lub azotem w ilości nie większej niż 50 l/szt. butle bez ADR ? (np. 2 sztuki butli z argonem ) Gdzie dokładnie znajdę informację o transporcie pomocniczym na który mogę się ewentualnie powołać ?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   21 marca 2019

   dzień dobry,

   informację na ten temat może Pan odnaleźć tutaj:
   1.1.3.1 Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowych
   Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do:
   ( …)
   (c) przewozu towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma
   on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren
   budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku
   z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż
   450 litrów na opakowanie, w tym na DPPL i opakowanie duże i w ramach
   maksymalnych ilości podanych w 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające
   uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu.
   Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7.
   Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich
   zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji, nie podlega niniejszemu
   wyłączeniu;

   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Mariusz

  13 marca 2019

  Witam Pani Sylwio.
  Czasami zdarza mi się przewozić adr na wyłączeniu. Załadowca oczywiście informuje mnie o tym i do listu przewozowego dołączone są dokumenty informujące o tym fakcie. Męczy mnie jednak temat przejazdu przez tunel w Niemczech kategorii E. Czy jeśli wiozę adr na wyłączeniu to mogę jechać takim tunelem, czy jest to uzależnione od ilości towaru niebezpiecznego jaki przewożę w skrzyni ładunkowej?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   21 marca 2019

   Panie Mariuszu,

   to zależy jakie stosuje Pan wyłączenie.
   zasada jest taka, że jesli nie jedzie Pan z pomarańczowymi Tablicami to nie ma ograniczeń tunelowych.
   Wyjątkowo jeżeli przewozi Pan ładunek LQ powyżej 8 t i tym samym ma obowiązek oznakowania pojazdu tablicami LQ to obowiązuje zakaz wjazdu do tuneli kategorii E.

   pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Iza

  23 maja 2019

  Pani Sylwio, zlecono mi przewóz freonu 134a oraz 410a w ramach usługi transportowej. Czy jest to substancja którą należy przewozić jako towar niebezpieczny? Są to butle 13,6 kg każda.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   24 maja 2019

   Dzień dobry Pani Izo,

   gaz chłodniczy 134a należy przewozić jako towar niebezpieczny powinieważ jest zaklasyfikowany jako UN 3340 1,1,1,2-CZTEROFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R134A)
   gaz 410a też jest klasyfikowany jako niebezpieczny ale w kartach charakterytyki podawane są różne numery UN.
   Oczywiście w zależności od ilości tego gazu można zastosować wyłączenia spod przepisów.
   Więcej na temat wyłączeń proszę szukać tutaj :

   Pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Janusz

  25 lipca 2019

  Pani Sylwio, czy przewożąc transportem drogowym urządzenie chłodnicze napelnione gazem R290 -Ilość w układzie 120 gram (W sumie przewoze 10 takich urządzeń czyli mamy 1,2 kg gazu) czy musze stosowac oznakowanie jak dla ADR oraz czy sa jakies limity przewozu talich ilosci gazu w urzadzeniach chlodniczych? Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam Janusz.

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   26 lipca 2019

   Dzień dobry Panie Januszu,

   najlepiej będzie zastosować wyłączenie spod przepisów 1.1.3.1
   Przepisy ADR nie mają zastosowania do:
   (b) przewozu maszyn lub urządzeń niewymienionych w niniejszym załączniku, które
   mogą zawierać towary niebezpieczne w swoich podzespołach lub w wyposażeniu,
   pod warunkiem, że zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się tych towarów
   w normalnych warunkach przewozu;

   jeśli zastosujemy to wyłączenie to możemy urządzenia przewozić bez spełniania wymagań ADR.

   pozdrawiam
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Janusz

  25 lipca 2019

  Pani Sylwio, czy są jakieś limity przewozu urządzeń chłodniczych napelnionych gazem r290. W sumie jest 1,2 kg gazu we wszystkich urządzeniach. Czy należy stosować przepisy ADR? Proszę o informację i dziękuję.

 • Reply

  Anna

  29 sierpnia 2019

  Dzień dobry,
  Firma odbierająca odpady m.in. świetlówki, kondensat olejowy przesłała do podpisania oświadczenie, że oddawane odpady nie wymagają transportu ADR. Jednocześnie firma ma pozwolenie na transport ADR.
  Czy faktycznie świetlówki i kondensat olejowy nie podlegają transportowi ADR bez względu na ilości?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   9 września 2019

   Dzień dobry Pani Anno,
   Państwo jako nadawcy odpadów niebezpiecznych macie obowiązek zaklasyfikować odpady niebezpieczne do właściwego numeru UN. Zanim Panstwo podpiszecie jakiekolwiek oświadczenie warto skonsultować się ze specjalista w celu prawidłowego zaklasyfikowania odpadów niebezpiecznych.

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

Dodaj komentarz