Zwolnienia ADR

Całkowite zwolnienia spod ADR

Całkowite zwolnienia spod ADR brzmi nieźle .
Właściwie każdy przewoźnik lub nadawca chciałaby skorzystać z  okazji by nie stosować rygorystycznych przepisów. W poprzednich wpisach streściłam pokrótce dwa najczęściej stosowane wyłączenia. Stosowanie ich obniża cenę usługi transportowej ( lub chociaż powinno), ale poza ceną liczą się również inne czynniki. Na przykład czy musimy wystawiać dokument przewozowy, posiadać gaśnice, szkolić pracowników, etc.

Korzystając  wyłączeń wskazanych poniżej zupełnie nie musimy się tymi sprawami przejmować. Umysł zarażony wiedzą i  świadomością na temat ADR może zadać pytanie: Czy gdy kupię prywatnie 20 l puszkę z farbą, lub butlę z gazem muszę wystawiać dokument przewozowy? Czy mam wpisywać jakieś paragrafy? Czy w ogóle mogę to przewieźć? Nieświadomość jest słodka:). Ale celem moich wpisów jest propagowanie bezpieczeństwa przez przekazywanie darmowych informacji. Dlatego też odpowiadam na powyższe pytania. Nie musisz mieć dla puszki farby dokumentu przewozowego, oraz możesz tę puszkę legalnie przewieźć własnym samochodem osobowym. Poniżej zamieszczam spis wyłączeń. Warto się z nim zapoznać i stosować na co dzień.

Przepisy dotyczące  transportu drogowego towarów niebezpiecznych nie musza  być stosowane przy przewozie :

 • Towarów niebezpiecznych przez osoby prywatne, jeżeli towary te są  w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży detalicznej oraz przeznaczone  do domowego czy osobistego użytku lub działalności  rekreacyjno-sportowej .
 • Maszyn, urządzeń lub wyposażenia nie objętych przepisami ADR, a zawierających w swych podzespołach towary niebezpieczne.
 • Przewozu o charakterze pomocniczym wobec podstawowej działalności firm w ilościach  nie wymagających oznakowania pojazdu ( czyli korzystających z  wyłączenia na podstawie  1.3.6). Wyłączeniu temu nie podlegają przewozy o  charakterze  dystrybucyjnym.
 • Wykonywanym lub nadzorowanym przez służby ratownicze, o ile jest on konieczny ze względu na prowadzoną akcję ratowniczą, w szczególności:
  1. przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w przypadku gdy pojazdy te uczestniczyły w wypadku lub są uszkodzone; lub
  2. przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebezpiecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich przemieszczanie w miejsce bezpieczne.
 • O charakterze ratunkowym związanym z ratowaniem życia ludzi  lub ochroną środowiska, jeżeli jest zapewnione  bezpieczeństwo  tego przewozu.
 • Przewozu próżnych nieoczyszczonych stacjonarnych zbiorników magazynowych, które zawierały gazy klasy 2 grup A,O lub F, materiały klas 3 lub 9 należące do II i III grupy pakowania, pod następującymi warunkami:
 1. Wszystkie otwory, z wyjątkiem otworów dla urządzeń obniżających ciśnienie, są hermetycznie zamknięte.
 2. Zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu; oraz
 3. ładunek jest unieruchomiony w klatce, koszu lub w innym urządzeniu do przenoszenia lub jest zamocowany na pojeździe lub kontenerze w taki sposób, że nie nastąpi jego obluzowanie lub przesunięcie w normalnych warunkach przewozu.

Istnieją  również zwolnienia, które   dotyczą  przewozu gazów. Zwolnienia te obejmują:

 • Gazy znajdujące się w  zbiornikach paliwowych pojazdu, służące do jego napędu lub do pracy zamontowanych w  nim urządzeń.
 • Gazy znajdujące się w zbiornikach paliwowych pojazdów  przewożonych jako ładunek, pod  warunkiem, że   zawór pomiędzy  zbiornikiem zawierającym gaz a silnikiem jest zamknięty, a  obwód  elektryczny odłączony.
 • Gazy duszące, obojętne ( grupy A, np. azot, powietrze)  i utleniające (  grupy O, np. tlen), których ciśnienie w naczyniu butli lub cysternie w  temperaturze 15 °C nie  przekracza 200 kPa ( 2 atm), jeśli gazy te w  czasie przewozu  nie występują w  fazie ciekłej.
 • Gazy znajdujące  się  w  wyposażeniu eksploatacyjnym  pojazdu ( np. w gaśnicach) w tym w częściach zapasowych ( np. w oponach), niniejsze wyłączenie stosuje się również do napompowanych opon przewożonych jako ładunek.
 • Gazy znajdujące się  w wyposażeniu specjalnym pojazdu ( np. w klimatyzatorach, podgrzewaczach ), jak również  zbiorniki zapasowe do takiego wyposażenia lub próżne nieoczyszczone   zbiorniki przeznaczone  do wymiany przewożone w tej samej jednostce transportowej.
 • Próżne nieoczyszczone, stacjonarne zbiorniki ciśnieniowe, pod warunkiem, że podczas przewozu są one  zamknięte  hermetycznie.
 • Gazy zawarte w żywności lub w napojach.

Zwolnienia dotyczące przewozu paliw płynnych w  zbiornikach pojazdu. Obejmują one :

 • Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu, służące do  jego napędu lub pracy jego wyposażenia w  związku z  wykonywaniem operacji transportowej. Paliwo może  być przewożone  w stałych zbiornikach, odpowiadającym stosownym przepisom i podłączonych bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub  jego dodatkowym wyposażeniem. Całkowita pojemność  zbiorników  nie powinna przekraczać  1500 litrów na jednostkę  transportową, a  pojemność  zbiornika  zamocowanego na  przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów. W zbiornikach przenośnych może  być  przewożonych jedynie 60 litrów paliwa. Ograniczeń tych nie stosuje się  do pojazdów  służb  ratowniczych.
 • Paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu lub innych środków  transportu ( np. lodzi) przewożonych jako  ładunek, jeżeli paliwo to przeznaczone  jest do ich napędu lub pracy ich wyposażenia.

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

tel: 604 511 661

Please follow and like us:
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
39 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
BOGUSŁAW
BOGUSŁAW
2 lat temu

Dzień dobry
Czy przewożąc samochodem dostawczym zestaw spawalniczy ( 2 butle z tlenem i acetylenem ) , celem wykonania naprawy elementu stalowego z bazy do miejsca naprawy , muszą być spełnione wymagania jak dla transport materiałów niebezpiecznych , czy mogę to potraktować jako przewóz pomocniczy?
Pozdrawiam
BZ

Grzegorz Wrobel
Grzegorz Wrobel
2 lat temu

W jakich ilościach i jakich pojemnikach można przewieźć azot ciekły. Czy mogę transportem własnym na potrzeby firmy o profilu konstrukcje stalowe.

WERONIKA
WERONIKA
1 rok temu

Dzień dobry,
Czy przewożąc 900l w odpowiednim mobilnym zbiorniku w samochodzie powołując się na charakter pomocniczy ( tankowanie maszyn w miejscu wykonywania pracy) moi kierowcy muszą posiadać uprawnienia adr ? Jakim paragragem ustawy na to się powołać podczas kontroli ?

Jarosław
Jarosław
1 rok temu

Dzień dobry,

Szukam od dłuższego czasu ale nie mogę znaleźć

Pod jakie przepisy podlega przewożenie gazu SF6 (heksafluorek siarki)? Czy dotyczą go jakieś specjalne przepisy, czy jest traktowany jako zwykły gaz duszący?

Luk
Luk
1 rok temu

Przewozenie 10 palet z farba w sprayu hammerait , czy potrzebne adr ?

Przemyław
Przemyław
1 rok temu

Witam serdecznie i z góry dziękuje za odpowiedź. Czy pracownik może przewozić samochodem dostawczym do 3,5 tony z miejsca pracy na teren wykonania prac butle z argonem ,acetylenem lub azotem w ilości nie większej niż 50 l/szt. butle bez ADR ? (np. 2 sztuki butli z argonem ) Gdzie dokładnie znajdę informację o transporcie pomocniczym na który mogę się ewentualnie powołać ?

Mariusz
Mariusz
1 rok temu

Witam Pani Sylwio.
Czasami zdarza mi się przewozić adr na wyłączeniu. Załadowca oczywiście informuje mnie o tym i do listu przewozowego dołączone są dokumenty informujące o tym fakcie. Męczy mnie jednak temat przejazdu przez tunel w Niemczech kategorii E. Czy jeśli wiozę adr na wyłączeniu to mogę jechać takim tunelem, czy jest to uzależnione od ilości towaru niebezpiecznego jaki przewożę w skrzyni ładunkowej?

Iza
Iza
1 rok temu

Pani Sylwio, zlecono mi przewóz freonu 134a oraz 410a w ramach usługi transportowej. Czy jest to substancja którą należy przewozić jako towar niebezpieczny? Są to butle 13,6 kg każda.

Janusz
1 rok temu

Pani Sylwio, czy przewożąc transportem drogowym urządzenie chłodnicze napelnione gazem R290 -Ilość w układzie 120 gram (W sumie przewoze 10 takich urządzeń czyli mamy 1,2 kg gazu) czy musze stosowac oznakowanie jak dla ADR oraz czy sa jakies limity przewozu talich ilosci gazu w urzadzeniach chlodniczych? Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam Janusz.

Janusz
1 rok temu

Pani Sylwio, czy są jakieś limity przewozu urządzeń chłodniczych napelnionych gazem r290. W sumie jest 1,2 kg gazu we wszystkich urządzeniach. Czy należy stosować przepisy ADR? Proszę o informację i dziękuję.

Anna
Anna
1 rok temu

Dzień dobry,
Firma odbierająca odpady m.in. świetlówki, kondensat olejowy przesłała do podpisania oświadczenie, że oddawane odpady nie wymagają transportu ADR. Jednocześnie firma ma pozwolenie na transport ADR.
Czy faktycznie świetlówki i kondensat olejowy nie podlegają transportowi ADR bez względu na ilości?

Szymon
1 rok temu

Witam, mam pytanie dotyczące przewozu brudnego oleju napędowego do utylizacji. Wykonujemy usługi czyszczenia zbiorników, z reguły powstaje tam ok 100 litrów odpadu ropopochodnego. Dostarczając to do utylizacji czy musimy mieć ADR czy można to potraktować jak działalność pomocnicza?
Dziękuję i pozdrawiam

Magda
Magda
11 miesięcy temu

Witam ja mam pytanie dotyczące dozorów. Czy jest jakas substancja która może byc przewożona beczką bez dozorów. Słyszałam kiedyś iż sądzę można przewozić nie mając dozorów.

Marcin
Marcin
11 miesięcy temu

Witam serdecznie.
Czy jest możliwość przewiezienia 12 kilogramowej butli z gazem R134a
. Do klimatyzacji.
Na własny użytek.
Są jeszcze chyba butle 5 kg. Nie wiem czy jest jakaś różnica.

Kamil
Kamil
11 miesięcy temu

Witam ile litrow paliwa można przewozić w samochodzie dostawczym w kartnistrach lub beczkach 30L bez ADR?

Leszek Rumiński
10 miesięcy temu

Witam mam pytanie czy prowadząc działalność mogę wykonywać usługi dla transportu tlenu sprężonego dla butli na maksymalne ciśnienie do 200 bar. przy 15 stop. celcjusza. Moje pytanie czy muszę mieć kurs do transportu materiałów niebezpiecznych ADR .Nad mienie tylko że są to butle tlenowe które są w torbach ratowniczych PSP R-1.

Michał
Michał
10 miesięcy temu

Witam serdecznie Pani Sylwio,
moje pytanie dotyczy przewozu beczki (200 l) z alkoholem izopropylowym. Szczelnie zapakowane przez producenta.
Czy można przewieź taki materiał wraz z innymi materiałami na naczepie ciężarówki bez żadnych oznaczeń?
Bądź alternatywnie czy mogę taką beczkę nadać kurierem?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam,
Michał

Kuba
10 miesięcy temu

Witam serdecznie , mam do przewiezienia ok 3 palet plynow do spryskiwaczy , czy jest to wtedy adr? Nie jestem wgl w temacie. Dziekuje za odp.

Tomasz
Tomasz
10 miesięcy temu

Dzień dobry,
Chciałbym Panią zapytać, czy można przewozić na zestawie niskopodwoziowym maszyny do robót drogowych wyposażone w dwie butle z gazem do zasilania tejże maszyny (oczywiście spięte i zabezpieczone przed przemieszczaniem) i czy jest jakieś wyłączenie z ADR? Czy też należałoby zdemontować te butle na czas transportu i przewozić zabezpieczone w osobnym pojeździe? Czy gdzieś w przepisach mogę znaleźć odpowiedź? Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam

Michał
Michał
7 miesięcy temu

Dzień dobry,
czy bez uprawnien ADR mogę przewozic kartusze gazowe do kuchenki turystycznej cv 470+ w ilości 10-20 sztuk?

* sklad 450 mieszanki: 80% butan, 20% propan, odporne na temp. do -5’C

Pozdrawiam,
Alicja

Krzysztof
Krzysztof
7 miesięcy temu

Dzień Dobry.

Proszę o informację odnośnie możliwości przewozu 3 szt pojemników DPPL z zawartością oleju napędowego (1000l każdy).
Czy mogę wykonać przewóz samochodem dostawczym, czy samochód musi mieć dodatkowe wyposażenie, czy spełniać dodatkowe wymagania?