ADR, Towary niebezpieczne, Zwolnienia ADR

Koguty w tunelu

O przewozie towarów niebezpiecznych w tunelach pisałam niedawno. Temat ten należy jednak uzupełnić o wymogi obowiązujące na terenie Austrii. Zasadniczo wprowadzenie w krajach europejskich umowy ADR miało prowadzić do standaryzacji wymogów technicznych i organizacyjnych transportu towarów niebezpiecznych. Niekiedy jednak  jakiś kraj wprowadza własne odstępstwa od ogólnie przyjętych zasad.

Takie odstępstwa od ogólnych zasad wprowadziła Austria.Koguty w tunelu.

Na czym one polegają?

Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne muszą być wyposażone w co najmniej jedną lampę ostrzegawczą barwy pomarańczowej ( tzw kogut ). Lampa ta musi być włączona jeszcze przed wjazdem do tunelu. Wyłączyć ja można dopiero całkowitym przejechaniu tunelu.

Dodatkowo w niektórych tunelach jednostki transportowe przewożące towary „high risk” musza być wyposażone w pojazd eskortujący, który również posiada włączony kogut. Załoga pojazdu eskortującego musi posiadać informacje na temat ładunku przewożonego przez jednostkę transportową. Te informacje to:

  • numer UN
  • klasa towarów niebezpiecznych
  • oraz ich dokładna ilość/waga

co najmniej jeden członek załogi pojazdu eskortującego musi mieć świadectwo szkolenia ADR dla kierowcy.

Towary „high risk” – czyli

posiadające w numerze rozpoznawczym zagrożenia :

  • jako pierwszą cyfrę 2 – tj : 20, 225, 23 – czyli gazy
  • podwojoną cyfrę 3, 4, 5, 6 i 8 – tj: 33, 333, 336 ( materiały ciekłe zapalne ), 44 ,
  • kod poprzedzony literą X – np : X423

 

Oczywiście wymogi te dotyczą pojazdów nie podlegających wyłączeniu spod przepisów ADR. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj:  Zwolnienia ADR

Niekiedy wymagania jeszcze dodatkowo się poszerzają o :

  • obowiązek poinformowania kontroli tunelu o klasyfikacji przewożonych materiałów niebezpiecznych;
  • uzyskanie zgody na przejazd przez tunel;
  • obowiązek zachowania odpowiedniej minimalnej odległości od pojazdu znajdującego się z przodu.

A w jakich tunelach obowiązują koguty i eskorta i cała reszta?

Listę tuneli wraz z wymaganiami znajdziemy tutaj.

Przypominam, że moje wpisy mają jedynie ogólny charakter informacyjny.  Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to śmiało pisz.  Na każde pytanie związane z tematyką transportu towarów niebezpiecznych odpowiem rzeczowo i merytorycznie. 
Sylwia Zielińska doradca ADR / IMDG

 

 

Please follow and like us:

Dodaj komentarz