ADR, Doradca ADR

ADR 2019-2021 doradca dla nadawcy towarów niebezpiecznych

Rozpoczął się 2019 rok. Jak w każdym roku nieparzystym wchodzą w życie zmiany umowy europejskiej ADR.  Oczywiście do końca czerwca obowiązują nas okresy przejściowe ale już teraz warto zapoznać się z nowościami.

Zastanawiam się na ile zmiany, które wprowadza ADR 2019-2021, będą miały realny wpływ na bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych, a na ile zmiany te będą miały charakter kosmetyczny.

Na przykład wprowadzona w tym roku pozornie największa rewolucyjna zmiana dotycząca obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, które są nadawcami towarów niebezpiecznych a które nie mają fizycznego kontaktu z towarami niebezpiecznymi.

Dotychczas ADR wskazywał, że przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań
zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. Zgodnie z zapisami umowy ADR, nadawca, który zlecał logistykę towarów niebezpiecznych „na zewnątrz” nie miał obowiązku wyznaczania doradcy.

W rzeczywistości jednak podczas kontroli, ITD weryfikując dokumentację transportową, sprawdzało kto jest podany jako nadawca i jeśli występowały jakiekolwiek nieprawidłowości to kontrola przenosiła się do nadawcy, gdzie między innymi kontrolowane było spełnienie obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa.

Nowe zapisy w ADR 2019 nie pozostawiają jednak żadnych wątpliwości. Od 1 stycznia 2023 roku każdy nadawca będzie miał obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa i zupełnie bez znaczenia będzie fakt, że za pakowanie, magazynowanie, załadunek czy przewóz odpowiedzialni będą inni profesjonalni uczestnicy. W związku z tym nadawca zobowiązany będzie do wprowadzenia odpowiednich procedur i instrukcji postępowania z towarami niebezpiecznymi.

Zmiany te  poszerzają obowiązki doradcy ds. bezpieczeństwa. W podrozdziale 1.8.3.3. możemy przeczytać, że doradca ds.bezpieczeństwa ma obowiązek sprawdzenia czy czy pracownicy zaangażowani w nadawanieprzewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje.

Niebawem opiszę więcej zmian wprowadzanych przez przepisy ADR 2019, jeśli chcesz być na bieżąco zapraszam na zapisanie się do newslettera.

Doradca ADR/IMDG Code

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/ RID/ IMDG – Code/IATA-DGR

Dodaj komentarz

17 − = 16